Het nationaal akkoord voor de sector van het koetswerk werd dinsdag 7 juni ondertekend tijdens de vergadering van het paritair subcomité.

Het ontwerpakkoord werd al goedgekeurd door de leden van ons Technisch Comité op 23 mei 2011.