Na het mislukken van de onderhandelingen nemen de werkgevers van de sector elektriciens uiteindelijk toch terug plaats aan de onderhandelingstafel.
Voor ABVV-Metaal is dit de allerlaatste poging om tot een akkoord te komen waarin de arbeidsvoorwaarden voor 2011-2012 worden vastgelegd.

Een korte terugblik

• In deze sector leven werkgevers- en werknemersorganisaties al een hele tijd op gespannen voet:
o misschien heeft dit te maken met het feit dat de werkgeversvertegenwoordiging uit 4 afzonderlijke federaties bestaat (FEE, LVMEB, NELECTRA en FEDELEC);
o misschien ligt het ook wel aan het feit dat de sector naast enkele zeer grote bedrijven vooral bestaat uit een hele reeks kleine tot zeer kleine bedrijven.
• De akkoorden van 2007-2008 en 2009-2010 werden reeds in een zeer gespannen sfeer afgesloten!

2011-2012: de onderhandelingen lopen volledig vast

• Er werden 7 onderhandelingsrondes georganiseerd in een poging om te komen tot een sectorakkoord;
• De laatste voorstellen die in juni door de syndicale organisaties werden gedaan, werden door de werkgevers zondermeer van tafel geveegd;
• Er werd een stakingsaanzegging ingediend die nog steeds loopt.

14 september 2011: de bijeenkomst van de laatste kans

• De contacten, het verspreiden van een pamflet en sensibiliseringsacties van de voorbije twee maanden brachten de werkgevers opnieuw rond de onderhandelingstafel.
• Op 14 september zijn het dan de onderhandelingen van de laatste kans om alsnog een  sectorakkoord voor 2011-2012 af te sluiten.

De vakbonden onderstrepen nogmaals volgende punten  

• De beroepen in de sector van de elektriciens zijn beroepsactiviteiten met toekomst, met een hoge toegevoegde waarde die tewerkstelling creëren en winst opleveren die in stijgende lijn gaat;
• De sector is een van de weinige die de financiële crisis heeft overleefd zonder uitgesproken stijging van de economische werkloosheid en zelfs met een tekort aan geschikte arbeidskrachten;
• Voor het imago van deze toekomstgerichte sector is een sectorakkoord onontbeerlijk;
• Na 7 onderhandelingsrondes in het onaanvaardbaar dat er nog geen evenwichtig akkoord uit de bus kwam terwijl sectoren die zeer zwaar werden getroffen door de crisis toch een akkoord wisten af te sluiten!

Voorafgaand aan de ondeerhandelingen is er op 13 september een syndicale actiedag gepland met een bezoek aan de patroonsfederaties:

1e etappe: de zetel van NELECTRA  - 9.30 u
2e etappe : de zetel van FEDELEC – 11.00 u
3e etappe: de zetel van LVMEB  - 12.30 u
4e etappe: de zetel van de FEE – 15.00 u

Ja, wij willen een akkoord! Maar dan wel een evenwichtig akkoord!