NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

 
ABVV-Metaal West-Vlaanderen reageerde op de de cijfers die vandaag door het sociaal secretariaat Securex gepresenteerd werden.  Nooit eerder waren Belgische werknemers zo vaak langdurig ziek. Het ziekteverzuim is vooral gestegen bij 50-plussers, vrouwen en arbeiders. In de eerste helft van 2013 was een werknemer op 100 werkdagen gemiddeld 2,25 dagen afwezig door langdurige ziekte. Dat is 14 procent meer dan in 2012 en 60 procent meer dan tien jaar geleden. Uit de cijfers blijkt dat steeds meer oudere werknemers en veel vaker ziek zijn. Hetis de keerzijde van meer ouderen aan de slag houden.
 
ABVV-Metaal West-Vlaanderen is niet verrast. “Natuurlijk zijn Belgische werknemers nog nooit zo vaak langdurig ziek geweest !  Zonder ingrijpende maatregelen zal het langdurig ziekteverzuim alleen maar toenemen.  Dit kwam ook duidelijk tot uiting in een grootschalige enquête uitgevoerd door ABVV-Metaal in 52 West-Vlaamse metaalbedrijven waar meer dan 3.400 arbeiders hebben aan deelgenomen.  De metaalindustrie is niet alleen een fysiek zwaar belastende industrie, maar arbeiders worden op de werkvloer ook geconfronteerd met een hoge werkdruk. Resultaat hiervan is inderdaad dat het langdurig ziekteverzuim sterk toeneemt naarmate de arbeider ouder wordt, en ook dat 2 op de 3 van alle ondervraagden werken tot 65 niet haalbaar acht.
voortdurend hoort de Vlaamse werknemer dat hij langer zal moeten werken. Alleen moeten we ons de bedenking maken of dit in de praktijk wel haalbaar is?” 
 
De discussie over langer werken moet daarom “dringend verruimd worden. Het moet in de eerste plaats gaan over ‘anders gaan werken’.  Werkgevers moeten, samen de werknemers, op zoek gaan naar manieren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.  Dit kan door te werken rond vier aandachtsdomeinen: het terugdringen van stress op de werkvloer, een betere ergonomie, zorgen voor uitdagende en motiverende jobs en zorgen voor een betere balans werk/privé. Betere arbeidsomstandigheden voor de West-Vlaamse metaalarbeider, en bij uitbreiding voor alle Vlaamse werknemers, zullen het ziekteverzuim zeker doen afnemen.  Daar zijn wij als ABVV-Metaal rotsvast van overtuigd.  Nu is het enkel wachten tot de werkgever hierin ook zijn verantwoordelijkheid neemt.”