NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Gisteren werd in de sector van het koetswerk een ontwerpakkoord bereikt. Het waren, zoals in alle sectoren, onderhandelingen in moeilijke omstandigheden. Er was immers geen marge om te onderhandelen. Ortwin Magnus, algemeen secretaris ABVV-Metaal: ‘Ondanks het feit dat de meerkost van dit ontwerpakkoord voor de werkgevers echt minimaal is, dreigden de onderhandelingen tot op de laatste minuut te mislukken. Omwille van een aantal kwalitatieve aspecten (opleidingsrecht, opleidingscurriculum, aansluiting op de vormingsdatabank, maximale verlenging en installatie van systemen van SWT) en het belang om de sector voor te bereiden op de uitdagingen op korte termijn (onderzoek naar een sectorale benadering van werkbaar werk bij langere loopbanen, bescherming van werknemers in moeilijkheden en een sectorale aanpak van het activeringsluik in het eenheidsstatuut) willen we dit ontwerp toch voorleggen aan de werknemers van de sector. Bovendien zijn we erin geslaagd om binnen het strakke wettelijke kader van de zero norm op een creatieve wijze toch een meerwaarde te creëren voor de werknemers door enerzijds forfaitair 50 euro te storten op de individuele rekening van het pensioenfonds in 2014 en vanaf 2015 structureel de afdrachten te verhogen tot 1,9 %.  De uitkeringen van het Fonds voor Bestaanszekerheid worden ook geïndexeerd met 5,42 %. Anderzijds hebben we maximaal de mogelijke negatieve gevolgen van nieuwe wetgeving inzake flexibiliteit en controle op arbeidsongeschiktheid proberen te beperken. Dit komt vooral de werknemers in kleine bedrijven ten goede die in de praktijk weinig inspraak hebben op wijzigingen in hun arbeidsreglement met soms verregaande gevolgen. En we mogen niet vergeten dat de tewerkstelling in de sector koetswerk in hoofdzaak verspreid is over kleine ondernemingen.  Het zal dus rekenen worden op de solidariteit van de werknemers in de grotere bedrijven met een syndicale vertegenwoordiging om dit ontwerpakkoord een kans te geven.’

ABVV-Metaal spreekt zich uit over het ontwerpakkoord op 6 februari.

Klik hier voor het pamflet