NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de sector van de metaalrecuperatie werd gisteren een ontwerpakkoord afgesloten. Algemeen secretaris van ABVV-Metaal Ortwin Magnus, licht toe dat men ‘in dit ontwerpakkoord de voorrang gegeven heeft aan de sanering van het Fonds Bestaanszekerheid en een antwoord wilt bieden aan een aantal dringende vragen die zich stellen op de werkvloer van enkele grotere ondernemingen.’ ‘De uitdaging’, zo gaat hij voort,’ was met name om oplossingen te zoeken om arbeiders met lange anciënniteit toch nog een kans te geven op SWT (vroegere brugpensioen) zonder het FBZ structureel in problemen te brengen. Vandaar de belangrijke verhoging van de financiering van het FBZ en de regeling tussenkomst van het FBZ vanaf 60 jaar in het systeem SWT vanaf 56 jaar met 40 jaar anciënniteit. De andere systemen werden maximaal verlengd.’

Over kwalitatieve aspecten is er lang onderhandeld, maar bij de werkgevers was er geen bereidheid om op dat vlak iets te doen. ‘Naar ons aanvoelen is de betaling van de carenzdag hier nog niet verteerd, want dit is jarenlang de inzet geweest van vele onderhandelingen zonder resultaat en het werd nu boven de hoofden geregeld’, aldus Ortwin Magnus.
Ortwin Magnus onderstreept ten slotte de vooruitgang die gemaakt is in de tweede pijler. ‘De sector is later begonnen met een tweede pijler, maar we komen nu op het niveau (of doen het zelfs beter dan) van de andere metaalsectoren.’

ABVV-Metaal spreekt zich op 3 februari  uit over dit ontwerpakkoord.

Klik hier voor het pamflet