NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Meer dan 300 Oost-Europeanen hebben jarenlang als ‘schijnzelfstandigen’ aan een hongerloon van ongeveer 4 euro per uur gewerkt bij toeleveranciers van Volvo. De arbeidsinspectie kwam de sociale dumping in 2012 op het spoor. Arbeidsauditeur Meirscchaut zei tijdens de zitting dat dit “een zeer belangrijk dossier is. Het zou zeer gevaarlijk zijn indien men hiermee weg zou komen. Als dit bedrijfsmodel goedgekeurd wordt, dreigt de hoeksteen van de samenleving in gevaar te komen. Het systeem van sociale zekerheid zou totaal in verdrukking komen. De vakbonden hebben onmiddellijk contact genomenmet de betrokken bedrijven. Er zijn gesprekken doorgegaan met de directies van Johnson Controls Assenede en IDC Europe. De voornaamste zorg was of er nog schijnzelfstandigen aan het werk waren. Dat bleek zo te zijn. De directie beloofde dat de betrokken werknemers een IDC contract zouden krijgen. “In 2005 reeds heb ik de directies in verschillende toeleveringsbedrijven en de sociale inspectie op de hoogte gebracht van misbruik van Oost-Europese werknemers en het niet respecteren van minimumuurlonen in Oost-Vlaanderen sector metaal”, aldus Marc Staelen, secretaris ABVV-Metaal. ”In 2007 hebben wij terug met onze afgevaardigde in de bedrijven aan de bel getrokken en de inspectie opnieuw verwittigd. Onze afgevaardigden hebben ook politici aangeschreven om de situatie aan te klagen. We zijn dan ook zeer blij dat een door onze militanten gevraagd onderzoek leidt tot effectieve vervolging. Het is zeer positief om vast te stellen dat John Crombez in zoveel sectoren de handschoen opneemt en effectief werk maakt van de strijd tegen sociale fraude. Het is ook zeer positief om vast te stellen dat het gerecht zijn werk doet.”