NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op vrijdagnamiddag 9 mei 2014 werd het sectoraal akkoord in de sector elektriciens (PsC 149.01) door de sociale partners ondertekend.


De belangrijkste krijtlijnen in dit akkoord zijn:


Koopkracht
- Alle minimum- en effectieve uurlonen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de index.
- De mogelijkheid bestaat om de ecocheque op ondernemingsvlak in een alternatief om te zetten zonder tijdslimiet.
- De afdracht aan het sectoraal pensioenstelsel wordt vanaf 1 juli 2014 verhoogd met 0,1 % naar 1,8 %.
- Het anciënniteitsbarema voor de minimumlonen wordt verlengd met 1 jaar naar 26 jaar en naar 13,5 % ipv 13 %  (dit is conform de barema’s in PC 218).

Indexering en verbetering van de uitkeringen van het Fonds voor BestaansZekerheid
- Vanaf 1 juli 2014 worden de aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid, ziekte, sluiting en halftijds tijdkrediet met 5,55 % geïndexeerd.
- De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid stijgt naar 10 euro.


Vorming en innovatie
- Het startschot is gegeven voor een heroriëntering van de werking van Vormelek, voor de herwerking van het premiekrediet en individueel recht van 1 dag per jaar.
- Sectorale databank en opleidings-CV

SWT
- De bestaande SWT-regelingen worden maximaal verlengd.
- De installatie SWT zwaar beroep en medisch SWT is een feit.
- Vastklikken van de aanvullende vergoeding in het FBZ wordt mogelijk.


De weg naar het bereikte compromis was moeilijk en heeft uiteindelijk veel meer tijd genomen dan wenselijk. Binnen de wettelijke mogelijkheden hebben we echter geprobeerd om het maximum te behalen voor onze werknemers.
Een aantal engagementen moeten nog uitgewerkt worden binnen een voorafbepaald tijdskader. Bijvoorbeeld rond vorming en innovatie, tijdskrediet, werkbare loopbanen en activeringsbeleid, statuut vakbondsafvaardiging, onderaanneming en de werkgroep arbeiders-bedienden moet in de volgende maanden nog veel werk worden verzet. De uitdagingen voor het sectoraal overleg zijn dan ook nog groot, maar dat zal ons niet tegenhouden om ook hier voor een maximale invulling te gaan.