NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vandaag brachten de sociale partners van de sector van de elektriciens een bezoek aan het kabinet van de staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en de fiscale fraude. We stelden daarbij ons memorandum voor waarin we aan de overheid vragen om maximaal in te zetten op loyaliteit binnen het elektro-ondernemersklimaat.We stellen vast dat de sector zwaar te lijden heeft onder concurrentievervalsing, zowel door buitenlandse ondernemingen als door binnenlandse praktijken. We denken hierbij aan zwartwerk, malafide bijberoepers, maar vooral aan bedrijven die de regelgeving niet respecteren en/of personeel tewerkstellen aan dumpingprijzen. Een goede samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten, alsook een efficiëntere opsporing van fraude en misbruiken dringt zich op.Zo zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan sociale fraude, de facto geweerd worden bij toekomstige aanbestedingen vanuit de overheid.Bovendien speelt Europa een cruciale rol in deze problematiek.  Een geleidelijke harmonisering naar boven toe van de stelsels inzake sociale zekerheid is niet alleen noodzakelijk, maar ook dringend.  Momenteel wordt de Belgische markt overspoeld en dus onder druk gezet door buitenlandse dienstverleners die – soms op illegale wijze – aan veel voordeliger tarieven werken.  Elke werknemer en werkgever actief binnen de sector kan hieromtrent wel vanuit de dagelijkse praktijk getuigen.Het zou daarom een oplossing kunnen zijn dat sociale zekerheidsbedragen geïnd worden in het land waar men werkt, en doorgestort worden naar het land van herkomst. Ortwin Magnus, algemeen secretaris: 'ABVV-Metaal is opgetogen over het werk dat John Crombez en zijn kabinet de voorbije jaren afleverden, dikwijls in moeilijke omstandigheden. Het is echter het begin van een lange weg die afgelegd dient te worden om te komen tot een elektromarkt waarop de normale concurrentieregels hersteld kunnen worden. Vooral in deze sector waarin wij een duidelijk groeipotentieel zien – denk maar aan nieuwe innovatieve technieken en ecologische investeringen – is het van het grootste belang om maximaal in te zetten op kwaliteitsvolle jobs in goede arbeidsomstandigheden.  Het kabinet liet duidelijk verstaan met onze opmerkingen rekening te zullen houden, aangezien we paritair als sector naar buiten treden en dus het belang van zowel werknemers als werkgevers uitdragen.  We moeten er alles aan doen om situaties zoals in andere sectoren, waar het nu reeds te laat is, te voorkomen. Voor ons is het 5 voor 12 en dus moeten we snel actie ondernemen. Als sector zullen we bekijken hoe we ook in de toekomst oplossingen kunnen vinden om onze tewerkstelling te beschermen en zelfs uit te breiden.' >

Lees hier het memorandum.