NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De jongeren van ABVV-Metaal hebben zich gebogen over de beslissingen en regeerakkoorden - voor zover die gekend zijn - van de Vlaamse regering-Bourgeois en de federale regering-Michel. De conclusie was eensluidend: gewogen en afgekeurd.

De 4 prioriteiten van jongeren:

  1. een job vinden
  2. liefst met een vast contract
  3. en goed betaald

WERK

Er is een verlies van duizenden arbeidsplaatsen binnen de overheidssector, waarvan 2.000 Vlaamse ambtenaren, 2.500 jobs in het onderwijs, 1.450 Gesko’s bij de lokale besturen, … zonder rekening te houden met de maatregelen op federaal niveau en bij de overheidsbedrijven. Dat bemoeilijkt de zoektocht naar werk voor intreders. Het optrekken van de pensioen- en brugpensioenleeftijd met 2 à 4 jaar betekent 100.000 minder banen voor jongeren.

PRECARITEIT

Een vaste, stabiele betrekking wordt meer en meer de uitzondering. Nochtans vragen de banken vaste contracten vooraleer zij leningen toestaan voor een woning, een auto, …

LOON

De jongeren zullen de maatregelen ook voelen in hun loonzakje:

Er is de directe impact van de indexsprong van 2 %. Die 2 % achtervolgt hen tot op het einde van hun carrière. Moet hij/zij nog 40 jaar werken, dan verliest hij/zij 28.000 euro bruto aan een brutoloon van 2.500 euro. Bovendien volgt in 2015-2016 een periode van loonmatiging - lees: loonstop - na de loonstop van 2013-2014 en de povere 0,3 % stijging in 2011-2012 “tot zolang de competitiviteit niet hersteld is”.

Daarnaast voelen ze de indirecte impact door de vermindering van de RSZ-bijdragen naar 25 %. De RSZ-bijdragen voor ziekte, ouderdom, invaliditeit, … zijn een vorm van indirect loon. Ook het gegarandeerde rendement op het aanvullend pensioen daalt. Door de vermindering van het huidige rendement naar een ‘reëler’ (lees: lager) rendement, worden de jongeren – opnieuw – het zwaarst getroffen, omdat zij het langst moeten sparen aan een lager rendement. Ten slotte gaat de uitkering bij tijdelijke werkloosheid van 70 % naar 65 %.

WONEN

Ook wonen wordt duurder. De Vlaamse regering heeft de registratierechten en de woonbonus aangepast alsook de btw op renovatie. De sp.a berekende dat de aankoop van een bescheiden woning tot 40.000 euro duurder uitvalt voor een jong koppel. Het alternatief? Huren op de privé markt of langer blijven wonen in ‘Hotel Mama’, want het budget voor sociale woningbouw daalt met 157 miljoen euro en de wachtlijsten worden langer.

GEZIN – STUDENTEN - WERKLOZEN

Ook jonge gezinnen, jonge werklozen en studenten zijn de pineut van de regeringen. De kinderopvang wordt fors duurder, terwijl de kinderbijslag daalt. Jonge werklozen zien hun inkomen dalen en kunnen na 2 jaar verplicht worden om ‘gemeenschapsdienst’ te verrichten. Studenten zien het inschrijvingsgeld en de kostprijs van studentenvoorzieningen stijgen. Jongeren zonder diploma worden dubbel gestraft, wanneer zij stoppen met school: geen werk, maar ook geen inkomen.