NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Sinds 6.15 uur vanochtend wordt er door het gemeenschappelijk vakbondsfront actie gevoerd aan de poort van GDF-Suez. De vakbonden verzetten zich tegen de plannen van de directies van Electrabel en GDF-Suez om honderden personeelsleden van de ondersteunende diensten, die nu vallen onder PC 326, over te hevelen naar PC 218, waar minder gunstige lonen en arbeidsvoorwaarden mogelijk zijn. Dit is een manifest en onaanvaardbaar geval van sociale dumping.

Het vakbondsfront wil met deze actie verkrijgen dat op zijn minst de tewerkstelling in de sector gas en elektriciteit PC 326 behouden blijft met toepassing van de juiste statuten, alsook correct overleg over de integratie van de statuten van alle betrokkenen in eventuele nieuwe structuren.

actiegazelco