NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In opvolging van de studie over de kwetsbaarheid van de metaalsector in Limburg vroeg Lode Vereeck (LDD) aan minister-president Kris Peeters onder andere of de Vlaamse regering de conclusies uit de studie onderschrijft. En zo ja, welke beleidsconclusies ze daar dan uit trekt en welke specifieke beleidsmaatregelen er genomen worden om te vermijden dat de onderbouw van de in de provincie Limburg reeds zwaar getroffen metaalsector nog verder wordt aangevreten.
In zijn antwoord erkent de minister-president dat de Vlaamse economie kwetsbaar is, omdat de provincie over weinig natuurlijke hulpbronnen beschikt. De aanvoer van kritieke metalen kan bovendien in het gedrang komen omdat een groot deel van de wereldproductie uit een handvol landen komt: China (antimoon, gallium, germanium, indium, zeldzame aardmetalen, etc.), Rusland (platinametalen), de Democratische Republiek Congo (kobalt, etc.). Kritieke metalen zijn essentiële grondstoffen in technologie voor een duurzame economie. Vandaar, aldus de minister-president, het belang van het sluiten van de kringloop voor kritieke metalen. Hiervoor is innovatie over de volledige waarde keten van de kritieke metalen noodzakelijk. Voorzieningszekerheid van grondstoffen wordt steeds meer een strategische bekommernis voor bedrijven.

Vraag en volledig antwoord vind je hier.