NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De Kamer heeft het wetsontwerp, dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carenzdag opheft, goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de carenzdag en vallen alle werknemers onder dezelfde opzegregeling en -termijnen. Vlaams Belang en N-VA stemden tegen. Ecolo-Groen vond het opheffen van die discriminatie blijkbaar niet belangrijk genoeg en onthield zich.
 
Meryame Kitir (sp.a) benadrukte in haar tussenkomst “het belang van de wet die een oplossing biedt voor een grote onrechtvaardigheid en discriminatie (...) De Belgische arbeiders horen vandaag tot de slechts beschermde werknemers en zijn het goedkoopste om te ontslaan. Niet alleen ten opzichte van de bediende maar ook ten opzichte van de Europese collega’s.(…) Vanaf 1 januari verdwijnt dat eindelijk. Vanaf dan zullen de opzeggingstermijnen van arbeiders en bedienden op dezelfde manier worden opgebouwd.” Ze onderstreepte eveneens dat de sp.a “tevreden is dat de regering deze hervorming te baat heeft genomen om tegelijk een belangrijke stap te zetten in de modernisering van het ontslagrecht. Dit akkoord voorziet dat het recht op outplacement veralgemeend wordt. (…) Deze extra begeleiding is zeker een grote hulp voor mensen die na een aantal jaar in dezelfde job niet meer actief hebben rondgekeken op de arbeidsmarkt en wiens ervaring misschien wat eenzijdig is geworden. Door dit veralgemeend recht op outplacement wordt de ontslagbescherming actiever gemaakt en wordt een nieuwe belangrijke stap gezet in de omschakeling van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid.(...) Een compromis blijft een compromis, maar dit compromis heeft een noodzakelijke bres geslagen in de Berlijnse muur tussen arbeiders en bedienden. Het werkt is nog niet af.  Er is ook afgesproken dat de sociale partners tegen 1 januari een oplossing zouden vinden voor de andere verschillen tussen arbeiders en bedienden. Er rest niet veel tijd meer. Maar nu er een doorbraak is voor de belangrijkste twee domeinen, heb ik er alle vertrouwen in dat ook voor de resterende problemen een oplossing wordt gevonden.” Ze besloot dat “als vakbondsvrouw en arbeidster en politica in het parlement ik vandaag heel tevreden en trots ben om mee op de groene knop te mogen drukken bij de goedkeuring van het begin van het einde van de discriminatie tussen arbeiders en bedienden. Er is geen sterker signaal om onze waardering uit te drukken dan met een rode roos.”
 
Lees hier de volledige tussenkomst van Meryame Kitir