NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De VW Betriebsrat, bij monde van haar Voorzitter Bernd Osterloh, eist dat VW Brussel een alternatief model toegewezen krijgt indien delen van de Golf productie naar Wolfsburg zouden gehaald worden. Alvorens de loononderhandelingen op te starten, vraagt men de toezegging van de directie dat noch Brussel noch een andere vestiging in de wereld zou gesloten worden. Op de Raad van Toezicht van 17 november zal de directie haar plannen bekendmaken. Bernd Osterloh voegt er aan toe dat de VW - vakbonden onder geen enkel beding massale productievermindering van VW Brussel zullen accepteren.