NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De delegees in de voertuigenindustrie van de auto-, bus- en truckconstructeurs en hun respectievelijke toeleveranciers, samen in vergadering op 20 november 2006 te Bremberg, betuigen hun solidariteit met de arbeiders van Volkswagen:

Zij vinden het onverantwoord dat de arbeiders van VW dagenlang gegijzeld worden door een gebrek aan informatie over de toekomst van hun productie.

Daarom eisen zij onverkort van de Duitse zowel als van de Belgische directie, dat de arbeiders snel klaarheid krijgen omtrent de toekomst van de Volkswagen Brussel.

Zij pleiten onverwijld voor een Europese aanpak van dit probleem in de schoot van de Europese Metaalbond (EMB).

Daarom roepen zij de collega's van IG Metall en het management van Volkswagen op om samen met de vakbondsvertegenwoordigers van alle Europese vestigingen, snel aan tafel te gaan in functie van de onderhandeling van een Europees kaderakkoord omtrent deze herstructurering.

ABVV-Metaal staat klaar om de eisen van de VW-arbeiders krachtdadig te ondersteunen.