NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Indien je als arbeid(st)er tussen 1 juli 2005 en 30 juni 2006 werkzaam was binnen de sector van de elektriciens, kreeg je begin deze week je eindejaarsfiche in de bus. Op deze fiche staat de berekening van je eindejaarspremie, rekening houdend met je tewerkstelling bij elke werkgever van de sector 149.01 (met RSZ-voorcode 067) en in verhouding tot je opgebouwde rechten binnen het refertejaar.  Het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) zorgt ervoor dat deze eindejaarspremie op 18 december e.k. op je rekening zal staan.

De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van je brutoloon. Van dit ‘basisbedrag' wordt in eerste instantie de administratiekost afgetrokken (8% van het basisbedrag, begrensd tot een maximum van € 61,97).

Het basisbedrag van de eindejaarspremie, verminderd met de administratiekosten, geeft de brutopremie waarop RSZ en nadien bedrijfsvoorheffing berekend worden. Zo kom je uit bij de nettoeindejaarspremie die door het FBZ wordt uitbetaald. Het is dit bedrag dat je op je rekening gestort zal krijgen.

Als gesyndiceerde arbeid(st)er, kun je ook dit jaar de administratiekosten (van maximum € 61,97 netto) bij ons terugvorderen.  Het volstaat je aan ons loket aan te bieden en het strookje C te overhandigen.

Met verdere vragen kan je, zoals steeds, terecht bij onze regionale verantwoordelijken.