Ook voor de arbeiders is er een akkoord bereikt rond een brugpensioenregeling voor de negenhonderd vijftigplussers van het bedrijf. Het gaat om een klassieke regeling waarbij de arbeiders uiteindelijk zo'n 80 procent van het laatste nettoloon zullen behouden. Daarboven komt een regeling voor het aanvullend pensioen waardoor iedereen beschouwd wordt als iemand die tot zijn 58ste gewerkt heeft.

De regering heeft laten weten dat het Generatiepact zowel naar de letter als de geest moet worden gerespecteerd. Dit betekent dat de arbeiders die met brugpensioen gaan beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat wie een gepaste job aangeboden krijgt, deze ook moet aanvaarden. Zoniet kan hij / zij gesanctioneerd worden.

De Minister van Werk deelde mee dat hij de brugpensioenleeftijd enkel zal verlagen van 55 naar 50 jaar in indien het sociaal plan voldoende activerend is.