De vakbonden en directie van Opel Antwerpen hebben een akkoord bereikt in de onderhandelingen met een sociaal bemiddelaar. 'Er is een akkoord over de eindejaarspremie, die bovenop de verbrekingsvergoeding komt,' zegt Rudi Kennes van ABVV-Metaal. In ruil kwamen de bonden overeen de geblokkeerde wagens op de parking versneld vrij te zullen geven.

Ondanks het akkoord gaan de werknemers van Opel niet meer aan het werk tot 25 mei door de invoering van technische werkloosheid. Bij de werkhervatting zal er bovendien nog maar één ploeg aan het werk zijn in plaats van twee, zoals dat nu het geval is. Deze maatregel was normaal voorzien voor 14 juni, maar wordt vervroegd ingevoerd.