NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Aan zinkproducent Nyrstar in Balen is een investeringssubsidie van 1 miljoen euro toegekend door de Vlaamse overheid. Die steun is volgens Vlaams minister Ingrid Lieten nodig om de concurrentiekracht van Nyrstar te vergroten en de tewerkstelling te vrijwaren. In de Balense fabriek hebben de voorbije maanden immers al talrijke afvloeiingen plaatsgevonden.

De Vlaamse steun komt er echter niet onvoorwaardelijk en wordt gekoppeld aan inspanningen voor het milieu, voor energiebesparing en voor het behoud van de tewerkstelling. Als Nyrstar aan deze voorwaarden niet voldoet, zal de regering een deel van de subsidie terugvorderen.

Nyrstar zelf verklaart de fondsen te zullen aanwenden voor ecologische projecten, voor de opleiding van het personeel en voor de aanpassing van het machinepark.