NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De arbeiders van Samsonite hebben met een grote meerderheid (343 van de 348 aanwezigen) het sociaal plan goedgekeurd, waarover de vakbonden met de directie onderhandeld hadden. Het plan omvat onder meer een bijkomende premie van 1.350 euro per jaar anciënniteit. "Het bestaat uit drie grote punten", licht Jo De Mey, secretaris ABVV-Metaal toe. "Zo zijn er maatregelen die ontslagen vermijden, waaronder arbeiders die vrijwillig vertrekken. Het plan bekijkt ook of er mogelijkheid is tot duobanen. Werknemers die 52 zijn kunnen met vervroegd brugpensioen en krijgen een aanvullende opleg. Bij de naakte ontslagen krijgen de arbeiders een extra vergoeding in verhouding met hun anciënniteit. Wie tot 20 jaar in dienst was krijgt 1.350 euro bruto per dienstjaaar. Arbeiders die tussen de 21 en 25 dienstjaren hebben, krijgen 1.600 euro bruto per dienstjaar, wie meer dan 26 dienstjaren heeft, krijgt een extra premie van 1.850 euro bruto per dienstjaar.”

Enkele maanden geleden maakte Samsonite bekend dat 161 arbeiders en 50 bedienden worden ontslagen. De vakbonden konden dat aantal verminderen tot 149 arbeiders en 45 bedienden. Volgens de directie zijn ontslagen nu de enige manier om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. In totaal werken er 700 mensen .