NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Volgens Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) afhangt moet het kenniscentrum voor de voertuigenindustrie Flanders' Drive zich vanaf nu vooral bezighouden met de elektrische auto. De minister schreef hierover een opiniebijlage in de Morgen. Ingrid Lieten benadrukt dat heel wat automerken concrete plannen hebben. Daarom mag Vlaanderen in dit dossier geen afwachtende houding. Ingrid Lieten zal vandaag ter gelegenheid van de achtste verjaardag van Flanders' Drive aankondigen dat het kenniscentrum zich de komende jaren zal toeleggen op de elektrische auto. “Flanders' Drive moet nu dringend werk maken van een totaalconcept, een totaalplan dat goed overlegd en doorgesproken is met alle partners in de sector." Volgens de minister is daar in het kader van het innovatiebeleid van de Vlaamse regering ook geld voor beschikbaar. Als Vlaanderen de komende jaren nog een belangrijke auto-industrie wil handhaven, is innovatie een belangrijk instrument. " Flanders' Drive moet niet alleen meewerken aan de ontwikkeling van elektrische auto's maar ook van onderdelen, zoals verbeterde batterijen, en de verbetering van productieprocessen."

Opiniebijdrage Ingrid Lieten (Sp.a)