Samen met de ministers Ingrid Lieten (sp.a) en Philippe Muyters ontmoette Kris Peeters vanmorgen EU commissaris Verheugen . De boodschap die men kreeg was dat de Europese Commissie een sluiting van de Opelfabriek in Antwerpen op basis van politieke overwegingen niet zal dulden, maar dat de Commissie niet over informatie beschikt waaruit blijkt dat de fabriek in Antwerpen rendabeler is dan die in Bochum. De Vlaamse regering is ervan overtuigd dat Antwerpen op basis van deze economische criteria meer rendeert dan sommige andere vestigingen. De Commissie, die moet toezien dat eventuele staatssteun niet wordt gekoppeld aan de voorwaarde om fabrieken in eigen land overeind te houden, herinnert eraan dat er nog volop onderhandeld wordt over de details van de overname. Ze kan pas een oordeel vellen wanneer het concrete dossier is overgemaakt aan de Commissie. Wanneer dat zou gebeuren, is niet duidelijk.

Vanavond wordt in het Europees Parlement in Straatsburg een spoeddebat over de overname van Opel georganiseerd. Morgen vindt in Berlijn overleg plaats. Daar zou de Duitse regering volgens een woordvoerster van het ministerie van Economie met de andere Europese landen willen nagaan hoe de staatssteun aan Opel gecoördineerd kan worden.