Afgevaardigden van Opel, General Motors Europa, overnemer Magna en het economische comité van de Europese Ondernemingsraad kwamen gisteren in het Duitse Rüsselsheim bijeen voor een eerste onderhandelingsronde over de toekomst van Opel. Het positieve nieuws aldus Rudi Kennes, hoofdafgevaardigde ABVV-Metaal is dat “een werkgroep wordt opgericht die de toekomst van de Antwerpse vestiging zal analyseren. Magna heeft voor het eerst officieel gezegd dat men er alles aan zal doen om de alternatieven te onderzoeken. Alternatieven die inhouden dat Antwerpen open kan blijven.”.  CEO GM Europe Carl-Peter Forster herhaalde evenwel dat “de kans klein is dat Opel Antwerpen openblijft”. Rudi Kennes herhaalde dat “we met Magna onderhandelen die is bereid naar elk alternatief te luisteren, op voorwaarde dat het zin heeft.”

Belangrijk in dit dossier, zo beklemtoont Rudi Kennes, is de Europese solidariteit tussen de vakonden. Morgen voeren alle Opel vakbonden aktie in Antwerpen. Die dag plegen de Opelbonden ook overleg over de verdere aanpak van het Opeldossier. Behalve 2.000 à 3.000 werknemers van Opel Antwerpen worden er tot 1.500 vakbondslui uit Duitsland verwacht. Daarnaast speelt ook de werknemersbijdrage die voorzien is in het reddingsplan voor Opel, een rol. Het overnameconcept behelst een inspanning van 1,25 tot 1,5 miljard dollar van de werknemers. "Magna beseft dat er een probleem ontstaat als de Antwerpse vestiging dicht gaat. Wij staan immers voor zeer veel werknemers en dus ook een hoge bijdrage."