Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Zware fout is geen dringende reden voor ontslag (of tenminste niet altijd)

Een werknemer die reeds twee maal een waarschuwing ontving voor zijn gedrag, ging voor de derde maal ernstig in de fout en werd ontslagen omwille van dringende redenen. In het voorliggende arrest koppelt het Hof het bestaan van een ernstige fout echter los van het dringende en definitieve karakter ervan en kent hem toch een opzeggingsvergoeding toe. Hoe zit dat nu?

Lees meer...

De Gig-economie

Op 9 december heeft de Europese Commissie een voorstel tot richtlijn gelanceerd ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de platformwerkers. 

Lees meer...

De nieuwe generieke gids

De nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie” is pas gepubliceerd op de website van de FOD Werk. Vanaf 7 maart vervangt hij de actuele generieke gids.

Lees meer...