Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Het Hof van Justitie zet de deur tot sociale dumping (verder) open

Het Hof van Justitie velde eind vorig jaar een belangrijk arrest in het kader van detachering van uiterst mobiele werknemers in het internationaal wegvervoer. Het Hof verduidelijkt het concept van de ‘voldoende nauwe band met het grondgebied’ waarnaar de werknemer wordt gezonden. Door een strikte interpretatie van het begrip zullen veel werknemers niet als gedetacheerd worden beschouwd. Bijgevolg zullen zij ook niet de bescherming en voordelen op sociaalrechtelijk vlak ontvangen zoals voorzien overeenkomstig de Detacheringsrichtlijn.

Lees meer...

Het grote vaccinatiedossier

De eerste vaccins zijn geleverd en worden nu toegediend aan de bewoners van de woonzorgcentra en de gezondheidswerkers. In de loop van het jaar komt ook de gehele bevolking in aanmerking voor een vaccin. De vaccins zullen gratis zijn en – voorlopig - niet verplicht. Wil je weten wat dat betekent voor jou op de werkvloer? 

Lees meer...

Alles over eindeloopbaan

 
Gezien de ingewikkelde wet- en regelgeving, wordt hier op beknopte wijze een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten n.a.v. het einde van de loopbaan:

 

Lees meer...