Juridisch 

 

Juridische info voor de militant

 

Een werknemer die reeds twee maal een waarschuwing ontving voor zijn gedrag, ging voor de derde maal ernstig in de fout en werd ontslagen omwille van dringende redenen. In het voorliggende arrest koppelt het Hof het bestaan van een ernstige fout echter los van het dringende en definitieve karakter ervan en kent hem toch een opzeggingsvergoeding toe. Hoe zit dat nu?

...

Lees/download hier het volledige artikel.