Arbeidsongevallen en beroepsziekten hangen nauw samen met de organisatie van het werk en de hieraan verbonden plichten van de werkgever dus ook de vakbond speelt hier een belangrijke rol.

Lees en download hier het volledige artikel.