onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Globalisering en solidariteit

In gesprek met... Kenneth Blomme.

Bekaert is een bedrijf dat gevestigd is over de hele wereld. De afgelopen decennia zagen we veel productie verhuizen vanuit België naar lageloonlanden. Iedereen kent het verhaal. Voor een werkgever als Bekaert is winst niet meer voldoende. Nee, men spreekt pas van winst wanneer men meer winst heeft dan het jaar voordien. Men spreekt dan van groei. Vaak krijgen vakbonden te horen dat ze delokalisatie naar lage loonlanden zelf in de hand werken door hoge eisen te stellen en de stakingen die jammer genoeg nodig zijn om iets te bereiken. Industriële globalisering is nu eenmaal een feit, maar hoe gaan we als vakbond hiermee om? De vraag die we ons moeten stellen is, zijn wij echt te duur? Of zijn zij te goedkoop?

Lees meer...

Vakbond en liefdadigheid gaan hand in hand

In gesprek met ... Mercedes Debels.

Dat de vakbond niet alleen staat voor raad en daad op de werkvloer, maar ook voor solidariteit staat als een paal boven water. Bij Picanol in Kortrijk deden wij, de beide fracties in het bedrijf, afgelopen december dan ook enthousiast mee aan De warmste week van Studio Brussel.

Lees meer...

Ploegenarbeid: een lust of een last?

In gesprek met ... Erwin Oris.

Ploegenarbeid, of met andere woorden in shiften werken is zeker niet te onderschatten. Men heeft de mond vol over flexibiliteit, maar men verwacht dit enkel van de werknemers. Er wordt nooit gesproken over flexibiliteit van de werkgevers.

Een bezorgde metallo

In gesprek met ... Alex Van de Vondel.

Eerst en vooral, ik wil niet pessimistisch overkomen of een te negatief beeld schetsen van de maatschappij van vandaag, ... maar toch! Als je met collega’s en vrienden in je omgeving spreekt, ervaar je vaak dat we in een onstabiele en egocentrische tijd leven en de toekomst niet echt zo vrolijk lijkt als men ons wil laten geloven.

Lees meer...

Het kenmerk van een syndicalist, ENGAGEMENT

In gesprek met ... Jean Van De Maele. 

Loslaten, een van de moeilijkste beslissingen in het leven. Het heeft te maken met emotie en verantwoordelijkheid. Het afsluiten van een hoofdstuk dat nauw aan het hart ligt.
Welke ouder kent niet de bitterzoete smaak van slapeloze nachten als hun kroost zijn/haar eigen vleugels openslaat.

Lees meer...