onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Langer werken = slimmer werken

In gesprek met ... Peter Hessens.

Bij de vele regeringsmaatregelen die ons steeds doen langer werken wordt niets van aandacht besteed aan de inhoud van het werk. We zien nu al de gevolgen van het optrekken van de leeftijdsvoorwaarden voor pensioen en SWT (brugpensioen). Het aantal langdurig zieken blijft stijgen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat iedereen langer moet werken, maar het moet ook mogelijk gemaakt worden. Hierin speelt ergonomie een zeer belangrijke rol.

Lees meer...

Tot 67 ... dat wordt moeilijk!

In gesprek met ... Alex Van de Vondel.

Enkele jaren geleden, in 2014 om precies te zijn, besliste deze regering om de pensioenleeftijd in 2025 naar 66 en vervolgens in 2030 naar 67 jaar te brengen! Dit hebben we grofweg moeten slikken en dit was ook de voorbode van nog andere verzuchtingen die we nu moeten ondergaan. Niet dat ook maar iets van dit alles in de kiesprogramma’s stond voor de verkiezingen, maar deze asociale beleidsploeg is van haar eerste leugen dan ook nog niet gebarsten.

Lees meer...

Smile! You're on camera!

In gesprek met ... Sacha Cornelis.

In het verleden werden op Atlas Copco de werktijden geregistreerd door een persoon die met een klok je handelingen ‘klokte’. Zoals waarschijnlijk in de meeste productiebedrijven kreeg de werknemer een ‘balancing’ met de werktijden naargelang het aantal compressoren die hij/zij op die dag moest assembleren. We discussieerden als syndicale delegatie wel eens over de geklokte tijd, of deze wel juist was, of het juiste tempo was getimed (tempo 100),of de afstand van lopen erbij zat enz...

Lees meer...

Het peper & zout voor elke militant

In gesprek met ... Erik Kampers.

We leven in een tijd waar bedrijfsleiders en leidinggevenden vaak gewetenloos en emotieloos beslissingen nemen met maar één doel voor ogen: nog meer omzet/winst maken dan het jaar voordien. Moet het nog gezegd worden dat militanten op de werkvloer nu meer dan ooit onmisbaar zijn? Deze militanten staan hun collega’s zo goed mogelijk bij op het moment dat ze nodig zijn.

Lees meer...

Het jaar van de arbeid

In gesprek met... David Scheveneels.

De Dag van de Arbeid ligt al even achter ons. Elk jaar op 1 mei vieren we de waarde van de arbeid die onze welvaart tot stand brengt en ook morgen nog zal brengen. Maar ook de verwezenlijkingen uit het verleden passeren de revue. Je hoort op de vloer wel al eens zeggen dat de vakbonden niet zo sterk meer staan zoals vroeger. Een nuanceverschil dat we nu echter wel moeten maken is in welke conjunctuur we leven. Constante aanvallen op werknemer en vakbonden zijn schering en inslag, vanuit de politiek, vanuit het bedrijfsleven. Profiteurs, dat zijn we.

Lees meer...