onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Een terugblik kan nooit kwaad

In gesprek met ... Erik Maes.

Regelmatig denk ik wel eens terug aan de tijd voordat onze ploeg syndicaal actief was binnen ons bedrijf. Niet om de collega's van de andere vakbonden te verwijten, maar de syndicale werking en het sociale overleg op het bedrijf stelden vroeger niet veel voor. Op het comité werd besproken welke lamp waar vervangen moest worden, in de ondernemingsraad waar de drankautomaat wel of niet geplaatst zou worden en de syndicale delegatie werd enkel bijeengeroepen wanneer de werkgever daar zin in en voordeel bij had.

Lees meer...

Het verlies van een kameraad

In gesprek met ... Bruno Usewils.

Naast het normale vakbondswerk hebben syndicale delegees soms nog een belangrijke sociale rol te vervullen in het bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan is dit intrieste verhaal uit mijn reeds 32-jarige loopbaan bij Cofely.

Dit verhaal heeft mijn kijk op het leven drastisch veranderd en heeft me zelfs in sommige punten versterkt. Daarom schrijf ik dit verslag ter ere van Thierry die zoveel mooie dingen realiseerde op het werk voor iedereen...

Lees meer...

Mijn week als vormingsbegeleidster

In gesprek met ... Mercedes Debels.

Het is december. Ik stuur een mailtje naar Wim Careel om mij het vormingsprogramma te bezorgen voor de week die ik mag draaien als begeleidster van de metaalvorming. Dat is pas van 26 tot en met 31 januari 2015, maar ik ben graag wat voorbereid voor ik aan zo'n week begin. Goed informeren is al de helft van het werk, toch?

Lees meer...

Tweetaligheid op de werkvloer: u zei?

In gesprek met ... Dirk Aelvoet.

Toen ABVV-Metaal mij vroeg om een blog te schrijven, krabde ik me toch even achter de oren. De twijfel sloeg toe: heb ik wel zulke schrijverstalenten als mijn voorgangers? Hoe begin ik daaraan? En waarover zal ik het toch hebben? Zoals mijn verhaal zijn er dertien in een dozijn. Toch? En dan het grote inzicht: is het niet net de bedoeling van deze blog om het alledaagse, het gewone te vertellen? Want al vinden we als militant onze inzet meestal vanzelfsprekend, je mag toch spreken van een maatschappelijk engagement. En hé, misschien inspireer ik wel iemand met mijn verhaal.

Lees meer...

Twee vliegen in één klap met CAO 90

In gespek met ... Sven Celie.

Toen uit het IPA van 2013-2014 en het sectorakkoord van de 111.1&2 bleek dat we met een loonstop werden opgezadeld, was het voor onze fractie al snel duidelijk: een creatieve oplossing op bedrijfsniveau diende zich aan. Hier wilden we een mouw aan passen. Het bedrijf boekte dan ook goede resultaten en de mensen konden een koopkrachtverhoging gebruiken.

Lees meer...