onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

The Volvo-way: overleg als rode draad

In gesprek met ... Philippe De Schryver.

Zo'n 30 jaar geleden startte ik als jonge snotter in een van de grootste bedrijven in het Gentse en al snel voelde ik me aangetrokken tot het syndicalisme. Ik werd onnozel van onduidelijkheden, slechte informatie en de machteloosheid, en al snel wisten ze me te vinden om de verhalen te checken op hun correctheid. Ik vermoed dat de toenmalige delegees zot werden van mijn telefoontjes, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. De eerst volgende verkiezingen werd ik al actief als jongerendelegee en vanaf dan is er geen dag geweest zonder de vakbond. Ik werd al snel vrijgestelde, in 2004 richting vaste nacht en in 2009 schoof ik door naar de rol als hoofdafgevaardigde.

Lees meer...

Flashback naar toen het allemaal begon

In gesprek met ... Jean Van De Maele.

Enkele weken terug, staande voor een groep arbeiders van ons bedrijf, Wallenius Wilhelmsen Logistics, moest ik denken aan de lang vervlogen middag, toen ik het kantoor van ABVV-Metaal te Brugge binnenstapte.

Lees meer...

Als vrouw in een mannenbolwerk

In gesprek met ... Jeanine Labie.

Ik ben Jeanine Labie, hoofddelegee bij Packo Inox Branch. Aangezien het vandaag Equal Pay Day is, leek het me het juiste moment om mijn syndicaal verhaal te vertellen. Mijn interesse in de vakbond is al gestart in mijn jeugdjaren. Mijn vader was delegee in Antwerpen en zijn verhalen en de discussies die hij voerde met zijn secretaris boeiden mij altijd. Toen ik in december 1989 begon te werken bij Packo was daar nog geen vakbond. Met de verkiezingen in 1991 kwam het ACV er op.

Lees meer...

Samenwerken is een must

In gesprek met ... Ludo Sempels.

Als hoofdafgevaardigde van Rettig Belgium nv in Zonhoven, lijkt het mijn taak om een eeuwenoud cliché ook eens te ontkrachten. Samenwerking tussen het patronaat en de vakbonden kán wel degelijk en is in sommige gevallen zelfs een must... Zeker als beide partijen er een win/win-situatie van maken.

Lees meer...

Een terugblik kan nooit kwaad

In gesprek met ... Erik Maes.

Regelmatig denk ik wel eens terug aan de tijd voordat onze ploeg syndicaal actief was binnen ons bedrijf. Niet om de collega's van de andere vakbonden te verwijten, maar de syndicale werking en het sociale overleg op het bedrijf stelden vroeger niet veel voor. Op het comité werd besproken welke lamp waar vervangen moest worden, in de ondernemingsraad waar de drankautomaat wel of niet geplaatst zou worden en de syndicale delegatie werd enkel bijeengeroepen wanneer de werkgever daar zin in en voordeel bij had.

Lees meer...