onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Langer werken met de huidige arbeidsdruk?

In gesprek met ... Erik De Vriendt.

Nu bijna een kwart eeuw geleden zette ik mijn eerste stappen als ABVV-militant bij Volvo Trucks, een beslissing waar ik tot op heden nog geen seconde spijt heb van gehad. Ondertussen zijn we reeds 25 jaar, een pak ervaring en grijs haar verder en kunnen we niets anders doen dan concluderen dat de arbeidsomstandigheden en het arbeidsbeleid sterk veranderd zijn de voorbije decennia. De huidige mondiale competitiviteit en concurrentiestrijd van multinationals spelen hierbij een grote rol met een steeds groter wordende werkdruk tot gevolg.

Lees meer...

Waarom 1 mei vieren?

In gesprek met ... Jeanine Labie.

Sinds ik mij geëngageerd heb als militante van ABVV-Metaal, heb ik geen enkele 1 mei-viering meer gemist. Als tiener heb ik samen met mijn vader meegelopen in een zestal 1 mei-stoeten in Antwerpen. Het komt erop neer dat ik dit jaar heb deelgenomen aan mijn 21e ononderbroken stoet.

Lees meer...

Werkbaar werk, dé syndicale uitdaging

In gesprek met ... Caroline Segers.

Ons bedrijf is gevestigd in Oostende, aan 't zeetje. In 1999 ben ik in ons bedrijf gestart en in 2001 was ik reeds militant bij het ABVV, sinds 2006 syndicaal afgevaardigde. Hoogtepunt was in 2007 met 1600 arbeiders weliswaar veel tijdelijke werknemers en interims om seizoen te overbruggen. Ons bedrijf was jong van publiek, dynamisch en in volle expansie.

Lees meer...

CUBA, here we come!

In gesprek met ... Sven Hemelaers.

Het was een mooie en aangename zomerweek ergens in juni 2013. Naar halfjaarlijkse gewoonte komen we met de groepsbegeleiders samen in ons vormingscentrum te Bremberg om terug te blikken op een halfjaar intensief groepen begeleiden en vorming geven. Maar ook tijdens deze dagen nemen we de tijd om bij te praten onder de kameraden en te dromen...

Lees meer...

Waarom wij kozen voor het overlegsyndicalisme

In gesprek met ... Jorgo Triantafyllidis.

De afgelopen jaren zijn we met ArcelorMittal Genk een andere koers aan het varen. Het laatste conflict dateert al van 2009. Toen hebben we samen met de lokale directie besloten om het roer om te gooien. Wij hebben het strijdsyndicalisme ingeruild voor een overlegsyndicalisme. Samen met de directie waren we van mening dat we onze energie niet in het negatieve maar in het positieve moesten steken.

Lees meer...