onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Stemmen voor ons, is stemmen voor de humane aanpak

In gesprek met ... Marc Vanfrachem. 

We zijn alweer een stukje in het nieuwe jaar gevorderd. Afgelopen jaar en de dag van vandaag zijn de problemen rond de vluchtelingen nog altijd actueel. Europa slaagt er nog altijd niet in om rond deze problematiek een humane oplossing te vinden. Er worden hekken en muren gebouwd om deze mensen te beletten te doen wat wij allemaal willen: een woonplaats vinden zonder oorlog en geweld. Een plaats waar hun kinderen kansen krijgen om te studeren en zo iets van hun leven te maken.

Lees meer...

De eerste stakingspost op het bedrijf

In gesprek met ... John Gelling. 

Toen ik afgevaardigde werd, had ik geen idee dat we zo snel gingen geconfronteerd worden met sociaal onrust. De eerste staking tegen de regeringsmaatregelen stond voor de deur. Het was een heel spannende tijd, de confrontatie met de directie, de onzekerheid of de mensen op de vloer zouden volgen. Onze werking was nog niet zo lang bezig. We zijn juist na de verkiezingen in 2012 begonnen. Er is toen pas een werking bij ons tot stand gekomen, maar daar heeft mijn collega Bert Bries al in zijn blog over geschreven.

Lees meer...

Samenvatting van m’n eerste syndicale termijn

In gesprek met ... Marc Polfliet.

Toen ik in 2012 op de lijst van de vakbond terechtkwam, wist ik niet eens wat een vakbond was. Thuis werd er nooit over gepraat en als je geen problemen kent op het werk, word je er ook niet wijzer van. Ook was een deel van ons bedrijf ACE net overgenomen door Medrepair, waardoor er van de ABVV-afgevaardigden nog zo’n een 2 overbleven. De rest van onze collega’s die op een andere locatie stonden ingeschreven en niet mee werden overgenomen, zijn nog heel even bij ACE gebleven, waarna het op korte termijn helemaal failliet is gegaan. Onze hoofddelegee moest dus op zoek naar nieuwe krachten die zich wilden inzetten voor vakbondswerk.

Lees meer...

Wat met het sociaal verzet in onze bedrijven?

In gesprek met ... Frank Van Goethem.

Al meer dan zeven maanden zetten de vakbonden de regering onder druk met allerlei vakbondsconcentraties, provinciale en nationale betogingen en algemene stakingen. Dit vertaalde zich voor Nieuwjaar in een sterk sociaal verzet door het verenigd vakbondsfront, met als orgelpunten de nationale betoging in Brussel met zo’n 120.000 deelnemers en een goed opgevolgde nationale staking.

Lees meer...

Afwezigheden terugdringen via cao 90?

In gesprek met ... Abdel El-Bazioui

We bevinden ons hartje zomer. Hier heb ik lang naar uitgekeken, want dan ga ik met verlof. Eindelijk terug die batterijen op laden na een periode van moeizame onderhandelingen. Al jaren lang staat ons absenteïsmepercentage ter discussie. Maar helaas, na vele wijzigingen in het absenteïsmebeleid zijn wij er niet in geslaagd om dit cijfer onder controle te krijgen.

Lees meer...