onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Vooruitblik volgende sociale verkiezingen C-MAC Electromag Ronse

In gesprek met ... Dirk Aelvoet.

Wat gaat de tijd toch vlug, die vier jaren zijn voorbijgevlogen, net alsof het maar gisteren was. Wij mogen terugblikken op een historisch zéér goed resultaat in 2012. We behaalden met onze lijst van de ondernemingsraad drie van de vijf zetels. In 2008 waren dat er nog maar twee. Ook haalden we voor de eerste keer de bediendenzetel binnen. Daarbij kwam ook dat we voor het eerst mochten beslissen wie de secretaris zou worden binnen onze ABVV/FGTB-fractie.

Lees meer...

Sterft gij oude vormen en gedachten!

In gesprek met ... Erik Maes.

Een syndicalist moet soms ook verder durven kijken dan de eigen werkvloer, verder dan de eigen organisatie, verder zelfs dan het hele arbeidsgebeuren! Een syndicalist moet mijns inziens ook durven kijken naar en nadenken over de toekomst van onze maatschappij.

Lees meer...

Politiek? Dat interesseert mij niet, meneer …

In gesprek met ... Ludo Sempels

25 mei 2014… Een dag die België naar rechts deed kantelen … Bijna 70% van de Belgen kozen voor een rechtse regering en men zal het geweten hebben.

Waar je ook kwam op straat, iedereen was vol lof wat er gebeurd was want het werd tijd dat er verandering kwam. “Het was allemaal de schuld van de Sossen!” werd her en der gezegd en ohwee als je durfde verklaren dat je links had gestemd. De figuurlijke brandstapel stond al klaar. Hoongelach viel elke linksgezinde ten dele.

Lees meer...

Stap voor stap naar een cao 90

In gesprek met ... Jacques Vrijsen.

De meesten onder ons weten wel wat een cao 90 is, voor anderen is het niet zo vanzelfsprekend. Daarom een korte uitleg om mee te beginnen.

Lees meer...