onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Ik sta mee op voor het vakbondswerk en het socialisme, maar wat drijft mij telkens weer om mee voorop te staan? Ik ben sinds 2006 actief bij de vakbond. Dertien mooie jaren zijn gepasseerd, waar ik mij met veel enthousiasme heb ingezet voor het ABVV. En nee, hier stopt het niet, integendeel, want wat ik eigenlijk nooit verwacht had, is dat ik in 2014 de fakkel kon overnemen om als hoofdafgevaardigde te functioneren binnen het bedrijf.

Dat het niet altijd evident is, is een feit, maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Daarvoor zit het ABVV te diep in mijn hart. Het ABVV geeft vier basiswaarden mee:- Gelijkheid – Rechtvaardigheid – Democratie – Solidariteit. Eigenlijk zegt dit al veel en zelfs genoeg, want dit zijn vier kenwaarden die voor mij zeer belangrijk zijn. 

Ik streef naar een samenleving met een sociale logica in plaats van een maatschappij die drijft op de concurrentielogica eigen aan het kapitaal.

Tevens vind ik het belangrijk dat er een goeie vakbond is die toekijkt of alles goed en eerlijk verloopt en die opkomt voor de werkende klasse/arbeiders, ook als dat is door de organisatie van betogingen & stakingen.

Veiligheid is een van mijn prioriteiten, want gevaar schuilt soms in een klein hoekje. Ik sta mee op om erop toe te zien dat er geen onnodige risico's worden genomen. 

Als delegee volg ik de verkoop van het bedrijf mee op, want het belang van arbeid is : werkzekerheid, inkomenszekerheid, en ook zelfontplooiing. Maar niet alleen daarvoor sta ik mee op: een luisterend oor bieden aan de mensen op de werkvloer, naar hun verhalen/misnoegdheden luisteren, ook daar staan wij voor. 

Mensen overtuigen om samen ervoor te gaan, nee dit is niet altijd even makkelijk, maar als je ziet wanneer je sommigen hebt kunnen overtuigen om de metaalvorming te volgen om zo ook hun steentje bij te dragen, dat geeft mij de kracht en motivatie.

Mijn team zijn mijn rode schakels, zonder hen sta ik nergens. De zoektocht naar gemotiveerde nieuwe kandidaten is begonnen. Er zit zeker veel potentieel, maar we moeten blijven mensen overtuigen dat het anders kan, want met een rechtse regering is het niet altijd evident. Alert blijven is de boodschap!

Ik ben klaar voor de SV 2020, ik ga er tegenaan, jullie ook? Bij deze geef ik graag 3 gezegden mee:

- Durf denken

- Durf spreken

- Durf handelen

Met een mooi team komen we er wel... Daarom sta ik mee voorop: SAMEN STERK!

Mercedes Debels
Hoofddelegee Picanol