onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Mohammad Akhtar

Ik sta mee op! Doelbewust en rechtlijnig voor menselijkheid. Deze menselijkheid steunt op enkele belangrijke waarden namelijk solidariteit, rechtvaardigheid en meelevendheid.

Sinds 8 jaar ben ik syndicaal actief en ik heb hier heel bewust voor gekozen. Het is niet zo dat menselijkheid mij plots aansprak acht 8 jaar geleden. Nee, die was er al gedurende mijn schooltijd. Samen met enkele vrienden spraken we regelmatig over de onrechtvaardigheden in de wereld en hoe wij die wilden rechttrekken. Ieder van ons heeft daar een andere invulling gegeven. Één van ons is de zorgsector gaan versterken en verzacht zo het menselijk leed. Een ander iemand reist de wereld rond en helpt heel persoonlijk de mensen binnen zijn mogelijkheden.

Ik heb gekozen om mee op te staan en syndicaal actief te worden. De laatsete druppel op een al hete plaat was het vertrek van een collega. Deze collega heeft de firma verlaten na tweeëntwintig jaar dienst omdat hem een dag vakantie geweigerd werd. Zelfs na aandringen en uitleg van zijn persoonlijk moeilijke situatie hield het bedrijf voet bij stuk. Waarom hij plots die dag vakantie nodig had heeft hij me noooit toevertrouwd. Maar dat doet er ook niet toe.  Mocht hij contact opgenomen hebben met een delegee dan was het waarschijnlijk goed gekomen. Hij veronderstelde waarschijnlijk dat na tweeëntwintig jaar dienst deze hulp niet nodig had. Soit, hij is vertrokken en ik kon voor mezelf niet toelaten dat zoiets zich ooit nog eens zou herhalen.

Dus ik sta mee op een lijst met namen van mensen die allemaal heel bewust kiezen om anderen te helpen. Heel bewust staan we mee op de rode lijst om onze firma een socialer geweten bij te brengen. Deze namen zijn stuk voor stuk mensen die dagelijks het gevecht aangaan,meestal zonder dat iemand het merkt, maar altijd ter verbetering van de situatie van zijn of haar collega's. Samen bereid om te doen wat nodig is, met altijdf diezelfde waarden in het achterhoofd: solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Kortom menselijkheid met het hart op de juiste plaats.

Deze keuze, deze inzet is niet altijd gemakkelijk en gaat regelmatig gepaard met teleurstelling, maar nu en dan bereiken we iets voor onze collega’s en maken we zo van onze wereld een betere plaats.

Ik nodig iedereen uit om mee op te staan en niet gedwee mee te lopen. Wij gaan de wereld veranderen en wij geven niet op. Wij blijven vechten voor uw rechten. Wij staan mee op !

Mohammad Akhtar
Afgevaardigde Engie Fabricom