onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met... Erwin Oris.

Je kunt er niet omheen. Ze zijn overal in het nieuws. De gele hesjes.

Het begon in Frankrijk, maar waaide al snel over naar Wallonië en van daaruit proberen ze ook Vlaanderen wakker te schudden. Mensen kwamen spontaan op straat om te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. De brandstofprijzen worden door onze regeringen kunstmatig hooggehouden door hoge taksen. Een doorn in het oog van velen. Net zoals de energieprijzen. 21% BTW, want energie blijkt een luxeproduct te zijn. Geen basisrecht voor u en mij. De werkende mens heeft geen keuze: hij heeft de energie en de brandstof nodig, anders geraak je niet op het werk. En zonder werk geen geld. Onze sociale zekerheid wordt elke dag iets meer afgebroken want wij zijn allemaal profiteurs volgens onze machthebbers.

En al dat geld dat wordt gegenereerd uit de taksen wordt niet gebruikt om de gewone mensen verder te helpen. Het wordt vooral gebruikt om cadeaus te geven aan diegenen die al veel hebben.

De ‘gewone’ werkende mensen betalen zoals altijd de rekening. Zij moeten zelf hun energie en brandstofrekening betalen. Ze hebben geen tankkaart van het bedrijf en kunnen hun onkosten niet inbrengen.

De wereld wordt dus stilaan wakker. En het is nodig want onze regeringen proberen ons dom te houden. Ze proberen mensen tegen elkaar op te zetten. Vlamingen tegen Walen, werkenden tegen werklozen en zieken, autochtonen tegen allochtonen en nog veel meer. Ze doen dit bewust want als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde er nog steeds mee heen. Onze regering heerst omdat ze verdeeldheid blijft zaaien.

Maar de wereld wordt dus stilaan wakker. Als we eindelijk samen strijden, ja, zelfs links en rechts samen, dan kunnen we iets bereiken. De kracht van het aantal geldt ook nog steeds. En dat is waar de heersende macht bang van is.

Versta me niet verkeerd, er moest echt wel iets gebeuren maar het vandalisme en geweld keur ik volledig af!

Ik wacht op de dag, dat we samen wakker zijn en dat we SAMEN vechten voor ONZE rechten.

Erwin Oris
Hoofdafgevaardigde Signify / Philips Turnhout

Andere blogs van Erwin:

Kiesplicht versus kiesrecht
Outsourcing een noodzaak of een kwaad?
Philips Turnhout: herstructurering na herstructurering
Hoe blijf je inzetbaar op de arbeidsmarkt
Waarom netwerken nilens willens horen bij vakbondswerk
Zijn vluchtelingen profiteurs?
Ploegenarbeid: lust of last?
Leven van de voedselbank…