onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Erik Kampers.

We leven in een tijd waar bedrijfsleiders en leidinggevenden vaak gewetenloos en emotieloos beslissingen nemen met maar één doel voor ogen: nog meer omzet/winst maken dan het jaar voordien. Moet het nog gezegd worden dat militanten op de werkvloer nu meer dan ooit onmisbaar zijn? Deze militanten staan hun collega’s zo goed mogelijk bij op het moment dat ze nodig zijn.

Militanten zijn ook de voelsprieten van de syndicale werking. Militanten zijn er om problemen aan te kaarten bij directie en/of leidinggevenden of om zo nodig dit als agendapunt te laten opnemen op de ondernemingsraad of het comité voor bescherming en preventie op het werk.

Al onze ABVV-militanten zijn apart, hebben hun eigenheid, zijn sociaal, maar wat onderscheidt de militanten van ABVV-Metaal van alle andere militanten? Dat is ongetwijfeld de vorming die ze genoten hebben.

De metaalvorming wordt gedragen door onze gedreven vormingsmedewerkers die worden bijgestaan door dito begeleiders. De vormingen zijn georganiseerd op maat van iedereen, voor ieder orgaan of naargelang de actualiteit van het moment. Zo worden er ook experten als gastsprekers uitgenodigd. Deze vormingen zijn als ware het peper & zout voor iedere militant binnen onze werking. Zo kan elke militant voor ieder probleem de juiste reflexen ontplooien, een goede actie/reactieverhouding ontwikkelen om niet alleen problemen aan te kaarten maar om daadwerkelijk ook mee naar de beste oplossingen op zoek te gaan.

Deze vormingsmedewerkers zijn voor jou als werknemer op de werkvloer onzichtbaar, maar zijn wel een essentieel onderdeel om een betere werking neer te kunnen zetten binnen het bedrijf.

Erik Kampers
Afgevaardigde Van Hool

 

Andere blogs van Erik:

Kun jij ook de indexsprong verzachten?