onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Mercedes Debels.

Op een zonnige lentedag genietend in mijn tuintje maak ik even tijd om een blog neer te pennen voor jullie. De lente/zomer is terug in het land, de eerste zonnestraaltjes op onze nog bleke huid doen enorm veel deugd. We tellen weer af naar het vakantiegevoel, de festivals die ons pad kruisen, een cocktail meepikken op een terrasje ... heel wat fijne gedachten. Maar toch sta ik hier even bij stil, want niet iedereen kan meegenieten van deze mooie gedachte, omwille van financiële redenen (raak maar u job kwijt), een ziekte die je plots overkomt of andere redenen waar niet iedereen mee te koop loopt of die niet iedereen aan de klok hangt.


Vandaar mijn vraag... Wat schuilt er soms achter een lachend gezicht?

Met de nieuwe maatregelen die de regering ons oplegt, is het allesbehalve rozengeur & maneschijn. Velen verbergen hun frustraties, misnoegen. Ook uit schaamte dat ze het steeds moeilijker & moeilijker krijgen.

Langer werken, minder pensioen, water- en elektriciteitsfactuur die de hoogte ingaan, sleutelen aan het tijdskrediet, minder ziekte-uitkering en zo kan ik nog even verder typen. Steeds meer en meer, dat is hetgeen wat we op onze boterham gepresenteerd krijgen. Anderzijds krijgen ze duizenden euro's krijgen voor een mandaat hier & daar, wel daar kraait geen haan naar en in alle stilte verdwijnt dat nieuws naar de achtergrond.

Als je in een grote firma werkt, hoor en zie je veel ellende en juist daarvoor wil ik opkomen en strijden om te behouden wat we ooit bereikt hebben. Rechtvaardigheid, solidariteit & eerlijkheid staan bij mij hoog in het vaandel geschreven. Een schouderklopje krijgen is genoeg om door te zetten of een dankwoordje voor wat je doet, is fijn te horen.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij als delegees ‘broodnodig’ zijn op de werkvloer om de rechten van onze collega’s te verdedigen waar nodig. Ruimer bekeken hebben wij ook onze rol te vervullen door in opstand te komen tegen de rechtse regering die maar gretig haar ding doet.

Acties zijn nodig of laten we ons nog verder alles afpakken? En eerlijk gezegd, wat de acties betreft, blijf ik op mijn honger zitten... Ja, als ABVV-Metaal nemen wij traditioneel het voortouw, maar we zijn dan ook een vakbond met ballen aan ons lijf!

Ik ben een bezorgde delegee en vraag mij af wat mij/ons nog allemaal te wachten staat. Wat wij als delegee alvast kunnen doen, is de signalen doorgeven van wat er leeft op de werkvloer en daar moet gehoor naar zijn. Mijn motto is dan ook nog altijd ‘Geef nooit op’. Want rood zit voor altijd in mijn hart, wat erop neerkomt om op te komen voor de mensen op de werkvloer en de minderbedeelden.

Mercedes Debels
Hoofdafgevaardigde Picanol

 

Andere blogs van Mercedes:

Vakbondswerk bij Picanol ... dat is ook werken aan de teamspirit!
Mijn week als vormingsbegeleidster
Let's grow together
80 jaar Picanol = feest (het moet niet altijd werken zijn!)
Vakbond en liefdadigheid gaan hand in hand