onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Steve Temmerman.

Werkdruk, wie kent het niet? Vandaag de dag worden velen hiermee geconfronteerd. Om organisatorische redenen, bij een jobwijziging zonder bijhorende opleiding, bijkomende opdrachten die aan het takenpakket worden toegevoegd, ... Werknemers zitten er niet mee om een extraatje te doen of wat meer hooi op de vork te nemen. Zolang dat haalbaar is en zolang ze nergens toe worden gedwongen.

Een hoge werkdruk wordt rechtstreeks gelinkt aan een hoog absenteïsme, burn-outs , depressie, maar ook aan moeilijkheden en problemen in het privé- en sociaal leven. Logisch ook: een elastiek kun je uitrekken tot hij breekt. Een citroen kun je uitpersen tot de laatste druppel. En nu we het toch over druppels hebben, gaan we wachten tot de emmer overloopt?

NEEN, DAT WILLEN WE NIET!

Mensen moeten op een fatsoenlijke manier hun job kunnen uitvoeren binnen hun gewone dagtaak. Dat is het enige dat telt. ’s Anderendaags het werk kunnen hervatten met een goed gevoel, daar draait het om. Want laat ons eerlijk zijn, welke appreciatie krijg je als werknemer?

Ik zeg altijd: het verschil tussen een schouderklopje en een trap onder het achterste is slechts 50 cm en het is net dat schouderklopje dat men nodig heeft! Het gevoel van voldoening en erkenning.

Zelfs op nationaal niveau werkt het ABVV hieraan en wordt er gesleuteld aan deze materie. Het ontstaan van cao 104 ‘werkbaar werk’ is zo een maatregel. Jammer genoeg geen bindende cao, maar wel de eerste stap om op latere leeftijd werkbaar te kunnen blijven werken.

Toch blijven de aanvallen op de werknemers duren dankzij een regering die onder meer de verschillende vormen van tijdskrediet wil afschaffen, net datgene dat ervoor zorgt dat mensen langer zouden kunnen werken. Begrijpe wie begrijpen kan.

Goede raad voor alle collega’s die soms op het eind van hun latijn zijn: doe wat je kunt om overeind te blijven en zorg ervoor dat je na de uren nog kan genieten van sport en gezin! Want het leven is meer dan werken.

Steve Temmerman
Hoofddelegee CNH Case New Holland