onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Caroline Segers.

De titel van mijn blog is een slogan die onze werkgever uithing in onze fabriekshallen. Je kunt al raden dat dit veel teweegbracht op de werkvloer qua commentaar. De werkgever wou daarmee de werknemers motiveren om van je werkplaats een thuis te maken, want je zit tenslotte meer op je werk dan thuis.

We hebben deze slogan meermaals gebruikt ten opzichte van de werkgever om te stellen dat ze nog ver van een thuis waren. We hebben toen als werknemersvertegenwoordiger toch geprobeerd om de werkvloer wat aangenamer te maken. Klagen mogen we niet als we gaan vergelijken met sommige andere fabrieken. Maar toch, je kunt nooit hetzelfde gevoel geven op de vloer als thuis.

Vandaag probeert ook onze werkgever echter, zoals de regering, weer zaken af te nemen die in de afgelopen jaren zijn verworven. Met de komende sociale verkiezingen in aantocht is het daardoor moeilijk om als vakbond nieuwe verworvenheden op te sommen die we hebben bereikt de laatste 4 jaar binnen ons bedrijf. Anderzijds zijn we wel trots dat we als vakbond toch de zaken hebben kunnen behouden die ze ons wouden afnemen in het bedrijf, wat op zichzelf al een prestatie te noemen is.

Wat we in deze tijden zeker ondervinden als vakbond, is dat het moeilijk is geworden om iets collectief te bereiken. We slagen er daarentegen meer en meer in om op afdelingsniveau zaken te bereiken, zoals investeren in materiaal, machines, werkdruk verlagen. .... Het blijft alleszins een terugkerend probleem waarvoor we alert moeten blijven. Onze job als delegee is nooit gedaan.

Ondertussen heeft de werkgever de slogans weggenomen en veranderd in een andere slogan die zich meer richt op de veiligheid. “Wie in veiligheid berust, is niet van gevaren bewust.” We hebben in het bedrijf gelukkig nog nooit heel zware arbeidsongevallen gehad, maar wekelijks toch wel een paar incidenten en arbeidsongevallen. In het CPBW is men er jaren geleden erin geslaagd om ieder incident en arbeidsongeval met een werkgroep te bespreken die bestaat uit ieder lid van het CPBW, preventieadviseur, supervisor en engineering. Er zijn daarin telkens 6 actoren die daarin worden besproken zijnde: menselijke factor, menselijke fout, organisatie, uitrusting, omgeving/milieu en product. Er wordt een analyse opgemaakt en tegenmaatregelen worden besproken in onderling overleg.

We proberen als vakbond te streven naar het behoud en de verbetering van dergelijke realisaties. Dat is ons doel voor de volgende sociale verkiezingen.

Caroline Segers
Delegee Daikin Europe NV Oostende

 

Andere blogs van Caroline:

Werkbaar werk, dé syndicale uitdaging

#WELKOM