onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Het peper & zout voor elke militant

In gesprek met ... Erik Kampers.

We leven in een tijd waar bedrijfsleiders en leidinggevenden vaak gewetenloos en emotieloos beslissingen nemen met maar één doel voor ogen: nog meer omzet/winst maken dan het jaar voordien. Moet het nog gezegd worden dat militanten op de werkvloer nu meer dan ooit onmisbaar zijn? Deze militanten staan hun collega’s zo goed mogelijk bij op het moment dat ze nodig zijn.

Lees meer...

Wat schuilt er achter een lachend gezicht?

In gesprek met ... Mercedes Debels.

Op een zonnige lentedag genietend in mijn tuintje maak ik even tijd om een blog neer te pennen voor jullie. De lente/zomer is terug in het land, de eerste zonnestraaltjes op onze nog bleke huid doen enorm veel deugd. We tellen weer af naar het vakantiegevoel, de festivals die ons pad kruisen, een cocktail meepikken op een terrasje ... heel wat fijne gedachten. Maar toch sta ik hier even bij stil, want niet iedereen kan meegenieten van deze mooie gedachte, omwille van financiële redenen (raak maar u job kwijt), een ziekte die je plots overkomt of andere redenen waar niet iedereen mee te koop loopt of die niet iedereen aan de klok hangt.

Lees meer...

Het jaar van de arbeid

In gesprek met... David Scheveneels.

De Dag van de Arbeid ligt al even achter ons. Elk jaar op 1 mei vieren we de waarde van de arbeid die onze welvaart tot stand brengt en ook morgen nog zal brengen. Maar ook de verwezenlijkingen uit het verleden passeren de revue. Je hoort op de vloer wel al eens zeggen dat de vakbonden niet zo sterk meer staan zoals vroeger. Een nuanceverschil dat we nu echter wel moeten maken is in welke conjunctuur we leven. Constante aanvallen op werknemer en vakbonden zijn schering en inslag, vanuit de politiek, vanuit het bedrijfsleven. Profiteurs, dat zijn we.

Lees meer...

Smile! You're on camera!

In gesprek met ... Sacha Cornelis.

In het verleden werden op Atlas Copco de werktijden geregistreerd door een persoon die met een klok je handelingen ‘klokte’. Zoals waarschijnlijk in de meeste productiebedrijven kreeg de werknemer een ‘balancing’ met de werktijden naargelang het aantal compressoren die hij/zij op die dag moest assembleren. We discussieerden als syndicale delegatie wel eens over de geklokte tijd, of deze wel juist was, of het juiste tempo was getimed (tempo 100),of de afstand van lopen erbij zat enz...

Lees meer...

Onze feestdag komt er weer aan

In gesprek met ... Jeanine Labie.

Ik kijk verheugd uit naar 1 mei. De bende waar we ieder jaar met rondreizen komt dit jaar naar Oostende. Daar is het altijd spannend afwachten wat de mensen van de metaal weer hebben uitgedokterd om in de stoet te kunnen aanklagen. Meestal gaat deze pluim naar de mensen van Daikin. Daar wordt dan ludiek aangeklaagd wat deze regering met ons allemaal uitsteekt. Het publiek aan de kant kan dit wel smaken.

Lees meer...