onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

Werken in tijden van onzekerheid

In gesprek met ... Kristof Van De Maele.

Een gebrek aan werkzekerheid dat gepaard gaat met hoge werkdruk, enorme flexibiliteit (overuren, ploegwerk, werken in het buitenland voor bepaalde duur, enz.) en daartegenover technische werkloosheid, interims en externen. Hoe zit het dan met werkbaar werk? Hoe gaat men om met de situatie thuis/werk?

Lees meer...

Hoe een 'MEGA-verhuis' de spanning op een werkvloer kan doen stijgen!

In gesprek met ... Marc Polfliet.

Zoals in de eerdere blogs vermeld, zijn wij bij MSC Medrepair bezig aan de grootste verhuizing ooit in de haven van Antwerpen.Wat ons sterk opvalt, is hoe de mensen zich zo’n verhuis persoonlijk aantrekken. Wij hadden gedacht dat het enkel maar verhuizen was en klaar. Maar niets is minder waar.

Lees meer...

Een bijzonder en onverwacht afscheid

In gesprek met ... Steve Temmerman.

Na een loopbaan van 20,5 jaar bij CNH Industrial te Antwerpen, waarvan 16,5 jaar syndicaal actief te zijn, deelde ik mijn afscheid per brief mee aan de collega’s in het bedrijf. Op 3 april maak ik namelijk de overstap naar de Centrale als vormingswerker. Aangezien ik sinds 2006 ook fungeerde als groepsbegeleider is dit geen stap in het ongewisse en ga ik er voor de volle 100 % tegenaan.

Lees meer...

“Een bitje .... en nie betoale”

In gesprek met ... Vincent Deganck.

Bonjour, je m’appelle Vincent. Je suis votre délégué de la FGTB. Met deze woorden begin ik in de meeste gevallen aan het onthaal van een nieuwe collega bij Vandewiele-Ferromatrix. In ietwat gebroken Frans met vervoegingen en een zinsbouw die nu en dan wel wat beter kunnen ga ik dan verder met mijn uitleg.

Lees meer...

De fiets

In gesprek met ... Jimmy Crispeyn.

Al jaren fiets ik van Tienen naar Haasrode. Voor mij is die fiets een persoonlijk symbool van verzet tegen klimaatverandering. Zodra ik het bedrijfsterrein opfiets, zie ik onmiddellijk de verworvenheden van het syndicale werk van onze militanten. Overdekte fietsenstallingen, droogkasten om onze kleren in te drogen. We hebben douches om ons in te wassen. De fietsvergoeding is een uitstekende tussenkomst in de reiskosten. Wij ijveren nu voor een financiële stimulans van de werkgever voor elektrische fietsen.

Lees meer...