de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Als de vos de passie preekt, boer, pas op uw kippen

In gespek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Het is al veel gezegd en herhaald. De regeringen-Michel en -Bourgeois zijn de meest asociale regeringen die we sedert lang gehad hebben. Naar aanleiding van de betoging van 7 oktober heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront de lange lijst van asociale maatregelen in kaart gebracht. Van de taxshift tot de no-shift, van de afschaffing van de anciënniteitstoeslag voor (nieuwe) oude werklozen over de indexsprong tot de halvering van de inkomensgarantie-uitkering voor onvrijwillig deeltijdse werknemers, van de hogere bijdrage voor de zorgverzekering over de hogere tarieven kinderbijslag tot de verhoging van het inschrijvingsgeld,... Er zijn geen regeringen geweest die op een meer systematische wijze onze sociale zekerheid proberen te ondergraven en uit te hollen.

Lees meer...

Met Sterke Krachten. Vooruit.

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

De vakantiemaanden zijn voorbij. Iedereen is terug aan het werk. Het politieke – sociale jaar trekt zich langzaam op gang. De kern heeft inmiddels beslist dat de stijging van de BTW op elektriciteit van 6 naar 21 procent toch in de index zal worden opgenomen. Ter herinnering: Testaankoop berekende dat door deze verhoogde BTW de gemiddelde elektriciteitsfactuur stijgt met 250 euro. Het ‘sociale’ gezicht van de rechtse regering vond de koopkracht van de gezinnen te fel achteruitgaan als deze stijging niet zou verrekend worden in de index. Samen met een lage inflatie zou dat leiden tot uitstelgedrag bij de consumenten. En dat is slecht voor de economie.

Lees meer...

Van werkbaar werk naar werkbare loopbanen

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

In bijna al onze sectoren zijn inmiddels ontwerpakkoorden afgesloten. We hebben er goede hoop in dat voor het begin van de vakantie in de meeste, zo niet in alle, sectoren deze ontwerpakkoorden zullen goedgekeurd worden door of de syndicale raad of de betrokken technisch comités.

Lees meer...

Geniet van het (betaald) verlof!

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

De zomermaanden zijn vakantiemaanden. Voor de ene is vakantie alles wat zich afspeelt tussen Rock Werchter en Pukkelpop. De ander trekt naar de kust in binnen- of buitenland. Ieder viert vakantie op zijn of haar manier. Wie werkt, vindt het ‘normaal’ dat hij of zij vakantie heeft en dat het betaalde vakantie is. Dat is natuurlijk ook normaal. Maar het is wel niet vanzelf gekomen.

Lees meer...

Nooit was de inkomensongelijkheid zo groot, nooit was de sociale mobiliteit zo klein

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Nooit waren we zo rijk. Nooit waren we zo arm. Er is meer dan voldoende rijkdom om eneieder eenfatsoenlijk leven te laten leiden. Bij een gelijke verdeling van de rijkdom had een gemiddeld gezin met twee volwassenen en drie kinderen wereldwijd een beschikbaar inkomen van 2.870 euro per maand en een gezinsvermogen (spaargeld, waarde van een eigen huis, enz.) van 125.000 euro. Alleen dat hebben ze niet.

Lees meer...