de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het laatste woord steeds voor sociaal overleg, ook bij flexibiliteit

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

In zo goed als alle paritaire comités van de metaal zijn er inmiddels sectorakkoorden afgesloten (sommige moeten nog goedgekeurd worden - enkel bij de elektriciens is er nog geen ontwerpakkoord).

Laten we nog even terugkomen op het akkoord binnen het grootste paritair comité - dit van de metaal- en de machinebouw (PC 111.1&2) - en het punt dat tijdens de besprekingen zonder meer moeilijk lag bij onze militanten: het plus minus conto. Dat systeem bestaat al langer in de autoassemblage. Met name bij Audi wordt het gebruikt om productiepieken op te vangen. Extra werkuren die op het moment dat de productie minder is, kunnen worden gerecupereerd.

Lees meer...

Vakbond als dam tegen precarisering bij Industrie 4.0

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Digitalisering van de economie, Industrie 4.0, automatisering, vierde industriële revolutie,... Of we worden platgeslagen met doembeelden over de negatieve impact op onze toekomstige tewerkstelling (en de massale hoeveelheid jobs die zullen worden weg-geautomatiseerd ). Of er wordt ons een technologische rozengeur-en- maneschijn-samenleving voorgehouden. De waarheid is, zoals dikwijls, genuanceerder. De vierde industriële revolutie zal jobs doen verdwijnen en zal jobs creëren. En wat het netto resultaat zal zijn, kan niemand echt voorspellen.

Lees meer...

Goede cao’s lonen voor werknemers en voor bedrijven

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

De eerste ontwerpakkoorden, waaronder het akkoord in ons grootste paritair comité (PC 111 Metaal- en machinebouw), liggen op tafel om besproken te worden in de besturen. We zijn alle sectorale onderhandelingen ingegaan met één belangrijke eis: de maximale invulling van de koopkracht. Natuurlijk is een vakbond méér dan koopkracht, maar we hadden een meer dan objectieve reden voor deze focus. De meeste Europese werknemers hebben vorig jaar aan koopkracht gewonnen. Enkel bij ons moesten de werknemers het met minder stellen: -0,94 %. Daarom wilde we een maximale invulling en wel zo snel mogelijk.

Lees meer...

Meer investeringen voor onze industrie

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Verhalen over de industrie zijn er de laatste jaren vaak van kommer en kwel. Voor ónze mensen zelfs van angst en onzekerheid. Zo ook in het geval van Bombardier Brugge, waarover jullie hier meer lezen. Het aandeel van de industrie in de tewerkstelling daalt jaar na jaar. Anderzijds piekt de Belgische industrie momenteel als nooit tevoren. Industriële bedrijven hebben in maart 81,6 % van hun productiecapaciteit benut (driemaandelijkse peiling Nationale Bank). Het is van de financiële crisis van 2008 geleden dat de industrie nog zo’n groot deel van haar machinepark en personeel heeft ingezet. Dat is goed nieuws, want als bedrijven meer dan 80 % van hun capaciteit benutten, dan is dat doorgaans ook de voorbode van een investeringsgolf.

Lees meer...

Strijden voor Werk & Werkbaar Werk

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

1 mei is onze dag, strijddag, feestdag. 1 mei is onze dag. Dag van de arbeid.

Onze industrie heeft de afgelopen jaren zware klappen gehad. Soms leken alle doemberichten over de maakindustrie alsnog waarheid te worden. Het heeft geen zin om het licht van de zon te ontkennen. De industriële tewerkstelling is de voorbije decennia sterk verminderd. Toch blijven we overtuigd van de noodzaak van maakindustrie voor de welvaart van Vlaanderen én van de mogelijkheid ervan.

Lees meer...