de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Eén werknemersstatuut! Iemand?

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Vier jaar geleden op vrijdag 4 juli 2013 werd geschiedenis geschreven. Na 27 uur onderhandelen slaagden drie socialistische vrouwen, toenmalig minister van Werk Monica De Coninck, haar kabinetschef Eva Van Hoorde en de kabinetschef van de toenmalige premier Di Rupo, Yasmine Kherbache, erin om een historisch compromis op tafel te leggen: de carenzdag werd afgeschaft en de opzegtermijn van de arbeiders en de bedienden zou voortaan gelijk zijn. Daarbij kwam een einde aan twee van de meest flagrante discriminaties tussen arbeiders en bedienden.

Lees meer...

Prettige vakantie, want da's verdiend

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

‘Deze harde werker verdient vakantie’ staat er op onze traditionele vakantie-affiche. En eenieder vult deze vakantie in zoals hij/zij dat het liefste doet. Aan een strand, thuis of van het ene festival naar het andere.

Lees meer...

Vakbond als dam tegen precarisering bij Industrie 4.0

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Digitalisering van de economie, Industrie 4.0, automatisering, vierde industriële revolutie,... Of we worden platgeslagen met doembeelden over de negatieve impact op onze toekomstige tewerkstelling (en de massale hoeveelheid jobs die zullen worden weg-geautomatiseerd ). Of er wordt ons een technologische rozengeur-en- maneschijn-samenleving voorgehouden. De waarheid is, zoals dikwijls, genuanceerder. De vierde industriële revolutie zal jobs doen verdwijnen en zal jobs creëren. En wat het netto resultaat zal zijn, kan niemand echt voorspellen.

Lees meer...

Het laatste woord steeds voor sociaal overleg, ook bij flexibiliteit

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

In zo goed als alle paritaire comités van de metaal zijn er inmiddels sectorakkoorden afgesloten (sommige moeten nog goedgekeurd worden - enkel bij de elektriciens is er nog geen ontwerpakkoord).

Laten we nog even terugkomen op het akkoord binnen het grootste paritair comité - dit van de metaal- en de machinebouw (PC 111.1&2) - en het punt dat tijdens de besprekingen zonder meer moeilijk lag bij onze militanten: het plus minus conto. Dat systeem bestaat al langer in de autoassemblage. Met name bij Audi wordt het gebruikt om productiepieken op te vangen. Extra werkuren die op het moment dat de productie minder is, kunnen worden gerecupereerd.

Lees meer...

Meer investeringen voor onze industrie

In gesprek met ... Voorzitter Herwig Jorissen.

Verhalen over de industrie zijn er de laatste jaren vaak van kommer en kwel. Voor ónze mensen zelfs van angst en onzekerheid. Zo ook in het geval van Bombardier Brugge, waarover jullie hier meer lezen. Het aandeel van de industrie in de tewerkstelling daalt jaar na jaar. Anderzijds piekt de Belgische industrie momenteel als nooit tevoren. Industriële bedrijven hebben in maart 81,6 % van hun productiecapaciteit benut (driemaandelijkse peiling Nationale Bank). Het is van de financiële crisis van 2008 geleden dat de industrie nog zo’n groot deel van haar machinepark en personeel heeft ingezet. Dat is goed nieuws, want als bedrijven meer dan 80 % van hun capaciteit benutten, dan is dat doorgaans ook de voorbode van een investeringsgolf.

Lees meer...