de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Preventie & daadkracht: het recept tegen sociale dumping

In gesprek met ... Georges De Batselier.

In oktober 2016 werd het online Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie opgericht. Dat moest een centraal punt worden waar gevallen van sociale fraude konden gesignaleerd worden. Het hangt rechtstreeks af van de ministers van Werk, van Sociale Zaken, van Justitie, van Zelfstandigen en de staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude. En dit ter ondersteuning van de federale inspectiediensten in hun strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid. De diverse aard van de betrokken bevoegdheden spreekt boekdelen. Op enkele maanden tijd werden bijna 8.000 meldingen geregistreerd van burgers en ondernemingen over zwartwerk, fraude, inbreuken op loon- en arbeidsvoorwaarden, en over sociale dumping.

Lees meer...

Sociaal overleg: meer dan ooit van belang

In gesprek met... Herwig Jorissen

We staan aan de vooravond van het derde statutair congres van ABVV-Metaal. Het zal mijn laatste congres als voorzitter van ABVV-Metaal zijn. Het congres wordt dus een beetje mijn verleden. Maar zoals dat gaat, de wereld draait door, en dus kijken we met het Congres vooruit naar de toekomst.

Lees meer...

ABVV-Metaal wijst in de richting van een sociaal Industrie 4.0

In gesprek met ... Voorzitter Georges De Batselier.

Het Statutair Congres van ABVV-Metaal in Ieper is nu enkele weken achter de rug en het was een memorabele editie. Boeiende contacten, mooie muziek, inspirerende lezingen en niet te vergeten ... belangrijke uitdagingen voor de toekomst: dit congres was van alle markten thuis. We organiseerden het dan ook niet toevallig in Ieper, de stad en de streek die nog het hele jaar in het teken staan van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog. Een periode waarna een hele maatschappij opnieuw een toekomst diende op te bouwen, opnieuw vrije keuzes kon maken, bewust mocht zijn van de mogelijkheden die voor hen lagen.

Lees meer...

Gelukkig 2018 (en minder werken?)

In gesprek met... Herwig Jorissen

Het gevecht om tijd loopt als een rode draad doorheen de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Bekeken op lange termijn is het dan ook overduidelijk dat we zowel op dag-, als op week-, als op jaarbasis minder werken dan vroeger. Met dien verstande dat deze dalende trend de laatste decennia gestabiliseerd is (dan wel in sommige landen weer gestegen is).

Lees meer...