de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Werkonzekerheid maakt ziek

In gesprek met ... Georges De Batselier.

“Meer en meer werkgevers beseffen dat de manier waarop ‘ons werk’ georganiseerd is nefaste gevolgen heeft. Niet het minst voor hun bedrijf zelf. Zo is de stijging van het aantal burn-out-gevallen in hun organisatie de laatste 5 jaar voor bijna 8 op 10 werkgevers te wijten aan de stijgende werkdruk.” Een terechte quote in de blog van onze federale volksvertegenwoordiger Meryame Kitir. Helaas worden er de laatste tijd maatregelen ingevoerd waaruit blijkt dat het besef niet aan de kant van de politieke meerderheid ligt. Besparingsdrift en sancties werken negativiteit en onzekerheid in de hand. Toenemende werkdruk en werkonzekerheid passeren niet toevallig dagelijks opnieuw de revue in de media.

Lees meer...

50 jaar onmisbaar

In gesprek met ... Georges De Batselier.

Gespreid over het hele jaar 2018 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg activiteiten rond de 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités. Een gouden jubileum dus. Met seminaries, vergelijkende studies, info- en contactmomenten voor de jeugd, persartikelen. Lovenswaardig en nodig, maar tegelijk ook slechts het topje van de ijsberg. Want ver weg van de aandacht, dat is waar deze wet alle dagen zijn nut bewijst.

Lees meer...

Wil iemand zijn verantwoordelijkheid nemen voor die zware beroepen?

In gesprek met ... Georges De Batselier.

Het brugpensioen is op sterven na dood. We merken het in onze bedrijven, in onze Fondsen voor Bestaanszekerheid die een aanvullende vergoeding uitkeren, het SWT wordt duidelijk een exclusiviteit. Er zijn niet alleen de leeftijds- en de loopbaanvoorwaarden die verstrengen, maar wie vandaag nog kan vertrekken, riskeert een hap uit zijn of haar pensioen met dank aan minister Bacquelaine.

Lees meer...

Niet alles is van iedereen

In gesprek met ... Georges De Batselier.

We weten het allemaal, en toch kan het niet genoeg herhaald worden: alles is verbonden. Laat dat nu precies zowel het voordeel als het nadeel zijn. Beide tegelijk. De medewerker die in een productieafdeling materialen nodig heeft, zou die - als alles goed werkt - net op tijd ter beschikking moeten hebben om zijn of haar werk te kunnen verderzetten. Er was een tijd waarin dat ‘logistiek’ heette, of ‘planning’. Een slechte logistiek was verlies van tijd, geld en kostbare plaats om de niet-afgewerkte producten ergens te bewaren.

Lees meer...

Preventie & daadkracht: het recept tegen sociale dumping

In gesprek met ... Georges De Batselier.

In oktober 2016 werd het online Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie opgericht. Dat moest een centraal punt worden waar gevallen van sociale fraude konden gesignaleerd worden. Het hangt rechtstreeks af van de ministers van Werk, van Sociale Zaken, van Justitie, van Zelfstandigen en de staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude. En dit ter ondersteuning van de federale inspectiediensten in hun strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid. De diverse aard van de betrokken bevoegdheden spreekt boekdelen. Op enkele maanden tijd werden bijna 8.000 meldingen geregistreerd van burgers en ondernemingen over zwartwerk, fraude, inbreuken op loon- en arbeidsvoorwaarden, en over sociale dumping.

Lees meer...