de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

#Respectvoorzwaarwerk

In gesprek met ... Georges De Batselier.

De grote vakbondsmanifestatie van 16 mei werd onbetwist aanvaard als een groot succes. Een – door sommigen onverwacht – enorme opkomst van delegees en militanten maar ook van bijzonder veel leden die kwamen te vertellen dat ze er voor het eerst bij waren “omdat het nu nodig was”. Dat laatste stemt ons niet alleen positief maar ook hoopvol. Hoopvol omdat we hoe langer hoe meer van leden horen dat de emmer wel erg vol aan het lopen is.

Lees meer...

Werkonzekerheid maakt ziek

In gesprek met ... Georges De Batselier.

“Meer en meer werkgevers beseffen dat de manier waarop ‘ons werk’ georganiseerd is nefaste gevolgen heeft. Niet het minst voor hun bedrijf zelf. Zo is de stijging van het aantal burn-out-gevallen in hun organisatie de laatste 5 jaar voor bijna 8 op 10 werkgevers te wijten aan de stijgende werkdruk.” Een terechte quote in de blog van onze federale volksvertegenwoordiger Meryame Kitir. Helaas worden er de laatste tijd maatregelen ingevoerd waaruit blijkt dat het besef niet aan de kant van de politieke meerderheid ligt. Besparingsdrift en sancties werken negativiteit en onzekerheid in de hand. Toenemende werkdruk en werkonzekerheid passeren niet toevallig dagelijks opnieuw de revue in de media.

Lees meer...

Niet alles is van iedereen

In gesprek met ... Georges De Batselier.

We weten het allemaal, en toch kan het niet genoeg herhaald worden: alles is verbonden. Laat dat nu precies zowel het voordeel als het nadeel zijn. Beide tegelijk. De medewerker die in een productieafdeling materialen nodig heeft, zou die - als alles goed werkt - net op tijd ter beschikking moeten hebben om zijn of haar werk te kunnen verderzetten. Er was een tijd waarin dat ‘logistiek’ heette, of ‘planning’. Een slechte logistiek was verlies van tijd, geld en kostbare plaats om de niet-afgewerkte producten ergens te bewaren.

Lees meer...

50 jaar onmisbaar

In gesprek met ... Georges De Batselier.

Gespreid over het hele jaar 2018 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg activiteiten rond de 50e verjaardag van de wet op de cao’s en de paritaire comités. Een gouden jubileum dus. Met seminaries, vergelijkende studies, info- en contactmomenten voor de jeugd, persartikelen. Lovenswaardig en nodig, maar tegelijk ook slechts het topje van de ijsberg. Want ver weg van de aandacht, dat is waar deze wet alle dagen zijn nut bewijst.

Lees meer...

Wil iemand zijn verantwoordelijkheid nemen voor die zware beroepen?

In gesprek met ... Georges De Batselier.

Het brugpensioen is op sterven na dood. We merken het in onze bedrijven, in onze Fondsen voor Bestaanszekerheid die een aanvullende vergoeding uitkeren, het SWT wordt duidelijk een exclusiviteit. Er zijn niet alleen de leeftijds- en de loopbaanvoorwaarden die verstrengen, maar wie vandaag nog kan vertrekken, riskeert een hap uit zijn of haar pensioen met dank aan minister Bacquelaine.

Lees meer...