de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Een donkere zondag in Vlaanderen! En nu?

In gesprek met... Georges De Batselier

Verandering begint in steden en gemeentes, zo schreven we voor de verkiezingen. Helaas. De politieke verandering die we graag gezien hadden en die zo broodnodig was en is, is er bij de verkiezingen van vorig weekend globaal gezien niet gekomen. Integendeel.

Lees meer...

Verandering begint in steden en gemeentes

In gesprek met... Georges De Batselier

Zondag 14 oktober vinden de verkiezingen plaats voor gemeenteraad en provincieraad. Een hernieuwde legislatuur voor de bestaande partij(en)n of legislaturen, nieuwe partners, volledige andere samenstellingen. 308 gemeenten in Vlaanderen en 5 provincies. Lokaal zijn er ook nog verkiezingen voor stadsdistricten (regio Antwerpen) of OCMW-raden (Brusselse rand). 39.835 effectieve kandidaten voor 7.861 mandaten, en 1.624 ingediende lijsten. Kandidaten tussen de 18 en bijna 98 jaar. Met, door de wettelijke verplichting, nagenoeg evenveel mannen (51%) als vrouwen (49%). Dat zijn de cijfers achter de mensen. De mensen die voor ons allen nadien de politici zullen zijn.

Lees meer...

Onbekend maakt onbemind

In gesprek met... Georges De Batselier

Het voorbije jaar passeerden er in eigen land heel wat termen en begrippen die de meest uiteenlopende reacties uitlokten: zwaar werk, minimale dienstverlening, taks shift, F16. Maar ook ‘werkbaar werk’ werd meer dan gemiddeld aangehaald.

Lees meer...

Samen maken we het nieuws

In gesprek met... Georges De Batselier.

Het was de president van Amerika die in het groot en het breed uitpakte met de term ‘fake news’, vals nieuws. Intussen al even geleden en de storm is wel weer gaan liggen. Een term die hevig bediscussieerd en becommentarieerd werd. En in de nasleep van die storm merken we kleine andere discussies die minstens evenveel aandacht verdienen, maar mogelijks veel belangrijker zijn.

Lees meer...

De ketting en de schakels

In gesprek met... Georges De Batselier.

Clichés zijn nooit ver weg. En in een periode van een welverdiende vakantie durven die nog al eens de kop op steken. Vaak bij gebrek aan ander nieuws, soms toch ook naar aanleiding van iets wat echt belangrijk is. Misschien wordt dat belangrijke ook wel weggestopt in de vermeende luwte van zomerwarmte.

Lees meer...