de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

Het is ontelbare keren gezegd het afgelopen jaar. De coronacrisis zullen we maar op één manier overwinnen: SAMEN.

Samen houden we ons aan de regels, samen zorgen we voor elkaar, samen werken we voor elkaar. En dat laatste hebben we gedaan: in de zorg, in het onderwijs, in de logistiek, in de productie, … We hebben de boel draaiende gehouden. Zo veilig als het maar enigszins kon, ook al voelden we ons niet altijd even veilig. Samen, solidair.

We hebben daarvoor applaus gekregen. Waarvoor dank. Maar na een jaar is applaus iets te vrijblijvend. ABVV-Metaal en BTB willen respect voor de werknemers. Daarom is koopkracht een topprioriteit. We beseffen natuurlijk ook dat de coronacrisis een negatieve economische impact heeft. Anderzijds hebben heel wat sectoren en bedrijven het wel degelijk meer dan goed gedaan. Daarom willen we een indicatieve loonnorm, zodat we in deze sectoren gunstigere akkoorden kunnen afsluiten.

Maar we willen niet alleen iets voor de sterkeren onder ons. We gaan voor iedereen. Dat is de essentie van een interprofessioneel akkoord. Het is de georganiseerde solidariteit van alle werknemers. Daarom is de loonmarge van 0,4 % waarmee de patroons afkomen een lachertje. Daarom ook willen we dat de minimumlonen een serieuze stijging kennen: Fight For 14. Want deze coronacrisis heeft ook dit nogmaals duidelijk gemaakt: heel wat essentiële beroepen worden onderbetaald. 

En nee, we zetten niet alleen in op koopkracht voor de werkende mens. We willen een duidelijke verbetering van de eindeloopbaanstelsels: het recht op landingsbanen vanaf 55 jaar is ook een topprioriteit. En hogere uitkeringen voor de gepensioneerden, de zieken, de invaliden, de werkzoekenden via de welvaartsenveloppe.

De werkgevers willen daar niet op een ernstige manier over praten: niet over de welvaartsenveloppe, niet over een solidair en respectvol IPA. Daarom hebben we op 12 februari een sensibiliseringsactie gevoerd en doen we dat opnieuw op 25 februari. We gaan niet mee met de patroons die liefst een egoïstisch akkoord sluiten enkel voor de ‘happy few’, voor de sterken, wij willen een akkoord voor iedereen.

Het was misschien niet altijd even makkelijk. Maar egoïsme heeft ons niet geholpen tijdens corona, solidariteit wel. En zo zal het ook zijn na corona. Daarom willen we een evenwichtig IPA met aandacht voor iedereen. We laten niemand achter. Omdat solidariteit werkt. 

Rohnny Champagne
Voorzitter ABVV-Metaal


Edito zoals verschenen in de nieuwsbrief Metaal/Transport van februari 2021