De vakantie is voorbij. Traditioneel is het een periode waarin politiekers allerhande stoere persinterviews geven. Vandaag blijven die achterwege. Ze sparen hun stoere verklaringen voor de regeringsonderhandelingen, met als gevolg dat we meer dan 80 dagen na de federale verkiezingen nog altijd geen (oranje – blauwe)  regering hebben. Met alle gevolgen van dien.

In mei 2008 zouden immers de sociale verkiezingen moeten doorgaan. Voor de vakantie waren de sociale partners echter nog steeds verdeeld over de vertegenwoordiging van de werknemers in de kleine en middelgrote ondernemingen. Minister van Werk Van Velthoven wilde zijn verantwoordelijkheid opnemen (een KB was klaar om ondertekend te worden), maar premier Verhofstadt vond dit geen dossier voor een regering van lopende zaken en dus weer de hete aardappel doorgeschoven naar de volgende regering. Alleen is er nog altijd geen volgende regering om knopen door te hakken. Dus moeten – in het kader van een goed bestuur – de sociale partners het zelf doen. Waarmee de oranje blauwe onderhandelaars nog voor ze een regering gevormd hebben al de kant kiezen voor de patroons en tegen de werknemers. Want de vakbonden staan voor de verscheurende keuze: of nu toegeven op de vertegenwoordiging van de werknemers in de KMO's of, als de patroons voet bij stuk houden, uitstel van de sociale verkiezingen. Want tijd speelt in ons nadeel als we willen dat de verkiezingen in 2008 doorgaan. Wellicht zal men in de Groep van Tien volgende week tot een akkoord komen. Waarschijnlijk zullen de volgende sociale verkiezingen gewoon volgens de oude spelregels doorgaan en wordt ondertussen zo snel mogelijk gepraat  over nieuwe regels bij de verkiezingen van 2012.

De politiek werkt misschien niet (of tenminste toch niet voor de werknemers), de arbeider zelf werkt – gelukkig – wel voort. Want dat was een ander feit ergens weggemoffeld op de binnenpagina's van de kranten deze zomer.  Uit een studie van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics blijkt dat de Belgische arbeiders tot de meest productieve van de wereld behoren. Per gewerkt uur creëren Belgische arbeiders 56,1 dollar / 40,6 euro toegevoegde waarde. Alleen de Noren doen beter (vooral dankzij de oliesector). In een gelijkaardig onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie die de productiviteit op jaarbasis onderzocht staan we op de vierde plaats (de VS staan op één omdat men er veel meer uren werkt dan in Europa).

Maar sociale democratie voor arbeiders die er voor zorgen dat onze economie verder groeit, is blijkbaar geen echte kopzorg voor de politici. Iedereen is dus gewaarschuwd.

Herwig Jorissen
Voorzitter