Straks is het Sinterklaas. Misschien brengt hij de Sint ons (eindelijk) een nieuwe regering, al dan niet in het oranje - blauw? Ooit moeten de heren en dames politici er toch in slagen om een beetje verantwoord gedrag ten toon te spreiden en op zoek te gaan naar een compromis.

Zij zijn immers de eerste om de sociale partners en vooral de vakbonden onverantwoord gedrag te verwijten als er gestaakt wordt voor de rechten en belangen van de werknemers. Maar zelfs ten tijde van het Generatiepact, toen het letterlijk ging om de toekomst van alle arbeiders in dit land, hebben wij het land geen 165 dagen en meer gegijzeld. Meer nog, het zou in ons niet opgekomen zijn om het te doen. Omdat we weten met welk economisch vuur we dan zouden spelen. Wij hebben toen hard gestreden tegen het Generatiepact maar in het belang van iedereen hebben we met een eerbaar compromis ingestemd. Niet omdat we overtuigd waren van het eindresultaat. En het eerste jaar na het generatiepact heeft ons alleen maar gelijk gegeven. Want de politiek van de  bedrijven ten overstaan van ‘oudere' werknemers is niet veranderd.  Uit het getuigenis van onze hoofdafgevaardigde bij Opel, Rudi Kennis, op de militantenconcentratie op 16 november, bleek ook duidelijk dat de tewerkstellingscellen voor kandidaat bruggepensioneerden meer window-dressing en poenschepperij zijn dan wel cellen waar iets voor de tewerkstelling wordt gedaan. Hetzelfde zien we ook bij Volkswagen: de helft van de ontslagen werknemers heeft inmiddels werk gevonden. Maar bij de kandidaat bruggepensioneerden is dat slechts zes procent.

Wij hebben een compromis onderhandeld omdat we weten niemand er belang bij heeft om de economie op de rand van de afgrond te brengen. Dat verstand ontbreekt echter blijkbaar bij onze politici. Maar dat komt wellicht omdat ze aan ‘goed bestuur' doen. Een ‘goed bestuur' dat er voor zorgt dat door de aanslepende politieke crisis de kans groot is dat de begroting in het rood duikt. Terwijl we over vier jaar meer dan 4 miljard euro surplus hebben al we de vergrijzing betaalbaar wil houden. Een crisis die zeker geen goede zaak is voor onze concurrentiekracht. Ze dreigt potentiële investeerders af te schrikken. Die waarschuwing stuurde zelfs de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België de wereld in.

Ondertussen krijgt het consumentenvertrouwen zware klappen (vergelijkbaar met de klap na 9/11). De gezinnen zijn de economische toekomst somber in.  Dat komt natuurlijk door de levensduurte die onverbiddelijk stijgt (regering of geen regering) en vooral de stijgende prijzen voor energie, brandstof en voeding. En dat moet de winter nog beginnen.

De paarse regering van lopende zaken kan geen ingrijpende maatregelen treffen. En de blauw-oranje regeringsonderhandelaars doen niets en gijzelen ons verder. Straks gaan we, middels besparingen, ook nog eens de prijs van hun gijzeling moeten betalen. Een ding is zeker: deze politiek(ers) heeft (hebben) ons geen lessen te geven.

Herwig Jorissen
Voorzitter