Samen met het ABVV organiseert ABVV-Metaal op 17 september de dag van de uitzendkracht. Bij deze werker vindt men trouwens de 2008 editie van ‘Interim Times'. Het is de vierde dag VAN de uitzendkracht en niet TEGEN de uitzendkracht. Dat is een belangrijk onderscheid. Uitzendarbeid heeft zijn specifieke plaats op de arbeidsmarkt. Niemand zal dat ontkennen. Alleen merken we dat in te veel gevallen misbruik gemaakt wordt van uitzendarbeid: dagcontracten, structurele uitzendarbeid die jaren aansleept, de vraag naar uitzendcontracten van onbepaalde duur,... Uitzendarbeid verwordt dan tot een middel om een ongebreidelde flexibiliteit op maat van de werkgever in te voeren. Terwijl de onzekerheid voor de werknemer hand over hand toeneemt.

Voor ABVV-Metaal moet er een halt komen aan dit misbruik. Voor ons kadert de vierde dag van de uitzendarbeid daarom in een ruimer kader. Zowel de Europese als de Internationale Metaalbond voeren momenteel actie tegen precaire arbeid.  De Europese Metaalbond omschrijft precaire arbeid als een combinatie van jobs met weinig of geen werkzekerheid, lage of onzekere lonen, weinig of geen sociale zekerheid, weinig of geen opleiding, weinig of geen veiligheid op het werk, geen vakbondsvertegenwoordiging.Het is duidelijk dat precaire arbeid een zeer ruim begrip en wisselt van bedrijf tot bedrijf, van  land tot continent: wat precair is voor een arbeider in Antwerpen is misschien wel een droom voor een werknemer in de sloppenwijken in India. Maar het is evenzeer duidelijk dat ook bij ons heel wat arbeiders jaren aan een stuk in een precaire, kwetsbare tewerkstelling zitten.

Op 7 oktober organiseren de EMB en de IMB een gezamenlijke actiedag tegen precaire arbeid. De doelstellingen zijn duidelijk:

  • de uitbreiding van precaire arbeid moet stoppen
  • precaire werknemers hebben recht op dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden
  • werknemers moeten rechtstreeks aangeworven worden en indirecte aanwerving moet ontmoedigd worden
  • werkzekerheid moet gegarandeerd worden alsook een volledige bescherming op het vlak van veiligheid en gezondheid 

Op vraag van Federgon zijn er op dit moment besprekingen in de Nationale Arbeidsraad. Federgon wil de opheffing van alle verbodsbepalingen en een versoepeling van de voorwaarden om uitzendarbeid toe te laten. Ook al staan we open voor voorstellen om uitzendarbeid te moderniseren, we verwerpen een verdere liberalisering van de arbeidsmarkt. Voor ons staat voorop dat de controle verbeterd en effectief uitgevoerd moet worden. Zoals steeds is onze eerste bekommernis er zorg voor te dragen dat uitzendarbeiders gelijke rechten hebben. Daarom bv. ook waren wij één van de eerste sectoren met een regeling aanvullend pensioen voor uitzendarbeiders. We zullen niet toestaan dat deze verworven rechten terug in vraag gesteld worden.

Wie meer wil weten over de vierde dag van de uitzendkracht en de eerste globale actiedag tegen precaire arbeid kan terecht op de diverse sites:

België : www.stopmisbruik.be
Europa: www.precariouswork.eu
Internationaal: www.imfmetal.org

Herwig Jorissen
Voorzitter